Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao betonmortel

Na een lange periode van stilte, hebben wij duidelijkheid gekregen over de gerechtelijke procedure tussen VOBN werkgevers en FNV Bouw. Resultaat is dat werkgevers door de rechter in het gelijk zijn gesteld en dat het eerdere vonnis, waarin FNV in gelijk werd gesteld, is vernietigd. Wat betekent dit?

In de eerste plaats zullen partijen het eens moeten worden over de wijze waarop het verder moet met de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers. Wij gaan daarover samen met de collega’s van FNV begin volgend jaar met u de discussie aan op binnenkort te organiseren gezamenlijke ledenraadplegingen.

Voorlopige idee is om aansluiting te zoeken bij de Bouw cao. De details daarvoor benodigd zullen zeer binnenkort op een rij worden gezet. Daarnaast zal besloten moeten worden wat er verder gebeurd met het Sociaal Fonds Mortel. Aangezien financiering daarvoor, conform uitspraak rechter, zal worden stopgezet per 1 mei 2015, zullen deze activiteiten naar alle waarschijnlijkheid worden beëindigd.

Zoals wij u eerder, enkele maanden geleden alweer, hebben laten weten, horen wij graag uw opvattingen over hoe het verder moet met de cao in de betonmortel. Mogelijkheden zijn om aansluiting te zoeken bij de Bouw cao, maar er kan ook voor gekozen worden om bijvoorbeeld een bedrijfs-cao te maken in overleg met betreffende werkgever. Je kunt je opvattingen alvast laten weten via a.bot@cnvvakmensen.nl.

Wij vertrouwen erop je hiermee te hebben geïnformeerd en maken gebruik van de gelegenheid om je mooie dagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen!


Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen