Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-onderhandelingen ANWB on hold: meningsverschil inzetbaarheid

We hebben vandaag opnieuw met ANWB gesproken over duurzame inzetbaarheid. Een paar dagen geleden las je al dat de discussie leek te gaan over het budget en de financiering daarvan. De ideeën daarover liepen te ver uiteen.

ANWB vertelde tijdens het vorige overleg dat zij het aantal extra dagen op basis van leeftijd sterk wilde verminderen. Ook de werktijdverkorting voor medewerkers van 62 jaar en ouder moest er aan geloven. Weliswaar zouden medewerkers die al rechten hadden op basis van deze regeling(en) deze behouden, maar er zou geen sprake zijn van nieuwe rechten. Heb je nu dus 16 extra verlofuren, dan houd je die (in het voorstel van ANWB) en je krijgt er weer extra bij als je daaraan toe bent volgens een nieuwe staffel. In de meeste gevallen betekent dat of geen of veel minder verlofuren totdat je een jaar of 62 bent.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting zou alleen nog gelden voor medewerkers die nu al WTV genieten, maar ook daar vindt geen verdere uitbreiding plaats. Het enige dat ANWB daarin aanbood, was dat de WTV tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd zou gelden. Maar ja, als je geen recht hebt, dan maakt dat niet uit, want aan de uitbreiding heb je dan niets.

Wij hebben steeds gevraagd hoe dit helpt aan het duurzaam inzetbaar maken van mensen. Hoe kun je mensen minder verlofdagen geven, terwijl ze langer door moeten werken en dan tegelijkertijd zeggen dat je iets doet aan duurzame inzetbaarheid? Hoe kan het afschaffen van werktijdverkorting er toe bijdragen dat jij langer gezond en vitaal je werk blijft doen? 

Wij zijn niet blind en snappen dat sommige regelingen (te) duur worden. Het is ook niet zo dat we niet bereid zijn om na te denken over veranderingen, maar je zult begrijpen dat wij niet mee willen gaan in verslechteringen die bovendien in onze ogen helemaal niets met duurzame inzetbaarheid te maken hebben.

Persoonlijk investeringsbudget

ANWB was bereid een persoonlijk investeringsbudget met ons af te spreken voor alle medewerkers. Het budget zou volgens het laatste voorstel € 700 per jaar bedragen, op fulltime basis en ongeacht je leeftijd; je zou maximaal 2 jaar mogen sparen. Het budget wordt niet uitgekeerd in geld. Je kunt het gebruiken om te besteden aan je eigen ontwikkeling, vitaliteit, balans werk/privé, Je kunt het niet omzetten in tijd, behalve als je 60+ bent.

Wij zijn het niet eens met de manier waarop ANWB dit nu wil doen. Voor CNV Vakmensen is het van wezenlijk belang dat medewerkers zelf de keuze hebben hoe ze een inzetbaarheidsbudget invullen; wil je scholing, dan volg je er scholing van (voor zover mogelijk van een dergelijk klein bedrag). Wil je tijd kopen, zodat je wat korter kunt werken, een langere pauze hebben, wat later kunt beginnen, wat eerder weg, dan moet dat ook kunnen. Hier staan ANWB en CNV Vakmensen lijnrecht tegenover elkaar. Wij vinden dat jíj gaat over jóuw inzetbaarheid. Jij kunt het best bepalen wat jij nodig hebt.

Niet ten koste van alles

Het zou misschien nog te overwegen zijn geweest als de financiering van dat budget niet uit de afschaffing van de leeftijdsdagen en werktijdverkorting zou worden betaald; alléén voor wegenwachten en lepel-chauffeurs zou er nog een mogelijkheid zijn om minder te werken (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw), voor andere medewerkers zou de werktijdverkorting vervallen. Dat is de tweede reden waarom we vandaag hebben vast moeten stellen dat we nu niet verder komen.

Nogmaals, met duurzame inzetbaarheid heeft het volgens ons allemaal niet veel te maken. Van velen van jullie kregen wij als reactie op de vorige Info het dringende verzoek om ons hard te blijven maken voor de ‘ontziemaatregelen’. Wij doen dat met oog voor vernieuwing, maar niet ten koste van alles.

Hoe nu verder?

Het overleg is niet afgebroken maar het is ‘on hold’ gezet. Als ANWB met voorstellen komt die recht doen aan onze inbreng (werknemer regie en inzetbaarheidsbudget ook in tijd, niet op deze wijze WTV en leeftijdsverlof schrappen/verminderen) kunnen wij zo weer aan tafel om verder te praten. Op dit moment echter is het duidelijk dat er een groot en principieel gat gaapt tussen de ideeën van ANWB en die van de vakbonden. De aanstaande cao-overleggen zijn dan ook gecanceld.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M: 06-20471888

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid