Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Leden keuren cao AFP goed

Op 22 juni hebben vakbonden CNV Vakmensen en FNV een akkoord bereikt met AFP over een nieuwe cao. Op de ledenraadpleging is dit akkoord toegelicht. De aanwezige leden hebben ingestemd met dit akkoord; de nieuwe cao is een feit!

De bonden hadden hun leden via intranet uitgenodigd voor de ledenraadpleging op 30 juni. Tijdens de bijeenkomst is het akkoord uitgedeeld en toegelicht.

De hoogtepunten op een rij:

 • De looptijd van de cao is 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018, dus 2 jaar.

 • De lonen zullen worden verhoogd met 2% per 1 april 2016 en 2% per 1 april 2017. Daarnaast ontvangt iedere medewerker in september 2016 een eenmalige uitkering van € 150,00 bruto.

 • Er wordt een tweede Wajongere of iemand uit de doelgroep van de Participatiewet aangenomen. We hebben afspraken gemaakt voor een aparte loonschaal voor deze medewerkers.

 • We hebben afgesproken dat AFP de afspraken rondom het derde WW-jaar zal faciliteren.

 • De afspraken rondom VAPRO worden in de cao verankerd. Daarnaast zullen scholingskosten niet in mindering worden gebracht op een Transitievergoeding.

 • Er komt een studie naar de doorgroei in de loonschalen gekoppeld aan beoordelingen in plaats van functiejaren. 

Ontkoppeling loonschalen en functiejaren

Met name de studie naar de ontkoppeling tussen de loonschalen en de functiejaren riep veel vragen op. Leden gaven aan niet te snappen waarom dit zou moeten en zijn bang voor vreemde situaties. We hebben aangegeven dat dit nog slechts een studie is op een onderwerp dat, wat ons betreft, nog open ligt. We hebben de leden de toezegging gedaan mensen vanuit de productie te betrekken in de studiegroep.

Over het algemeen waren zij die aanwezig waren in de ledenvergadering, tevreden met de gemaakte afspraken en is men bijna unaniem akkoord gegaan met het resultaat. Daarmee is de nieuwe cao een feit! Wij gaan nu de tekst van de cao aanpassen aan de gemaakte afspraken, waarna deze op intranet beschikbaar komt. We danken jullie voor jullie inbreng en stem!

Wij wensen je een fijne zomer. Heb je vragen of opmerkingen over deze info? Neem dan contact met mij op.

Debbie Ritsma
Bestuurder

E: d.ritsma@cnvvakmensen.nl
M: 06-47826868

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid