Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Bijpraten in eerste vakbondsoverleg 2016 ABN AMRO

Woensdag 10 februari 2016 zaten de bank en de bonden weer bij elkaar. Nu om eens bij te praten over de ontwikkelingen. De cao-afspraken vergen ook onze aandacht, want daarin zitten veel actiepunten.

Algemene punten

  • Allereerst spraken we over de switch van functies van Hilde Garssen en Gertjan Meppeling. Met de laatste willen we natuurlijk graag nader kennismaken, want hij gaat immers ook met onze cao- en sociaal plan-afspraken aan de slag.
  • Strategieproject Connect 2020

Na de IPO moet er een strategie voor ABN AMRO gemaakt worden. De bank moet op zoek naar een nieuwe “stip aan de horizon”. Dit wil, volgens de bank, niet wil zeggen dat de IPO-planning tot 2019 hierdoor wordt vervangen; die wordt hiermee juist verder aangevuld.

Cao-teksten

We gaan veel inspanning plegen om de arbeidsvoorwaarden cao-teksten op of rond 9 maart 2016 klaar te hebben. Tegen die tijd is er ook een animatiefilmpje over de cao klaar en een interactieve pdf-file. Voor het leesbaar maken van het sociaal plan hebben we veel meer tijd nodig. Daarom herschrijven we het verlengde sociaal plan 2016 niet. Die vullen we aan met de nieuwe afspraken.

Het sociaal plan 2017-2020 ondergaat wel een vernieuwingsslag: beter leesbaar en beter om zaken in op te zoeken. Het leesbaar maken van de cao is hard nodig, ook omdat bij de uitleg over de cao door de bonden niet zo heel veel medewerkers de kans te baat namen om te vernemen wat zij er nu aan kunnen hebben. Bij elkaar ongeveer 120 medewerkers, inclusief leden van de medezeggenschap. Gelukkig hebben ca. 180 HR- en MT-medewerkers ook workshops van de bank bijgewoond. Dus al met al is bij (vakbonds)collega’s of leidinggevenden ook informatie te krijgen. En natuurlijk bij je eigen bond.

In de bijlage vind je het totaaloverzicht van de punten.

 
Downloads