Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Bespreken eindbod cao Particuliere Beveliging

Het eindbod van de werkgevers om te komen tot een goede cao is door de diverse achterbannen als volstrekt onvoldoende gekwalificeerd. Op zich zou dit reden zijn voor het voorbereiden van acties die er aan bijdragen om de wensen van jullie kracht bij te zetten.

Acties zijn een uiterste middel. Je gaat niet zomaar over tot actie.
Nadat jullie het eindbod massaal hebben afgewezen, zijn we uitgenodigd door de werkgevers, omdat zij vonden dat we het eindbod niet goed hadden uitgelegd. We hebben je eerder deze week een nieuwsbrief gestuurd met de teleurstellende uitkomsten van dat overleg. We hadden het eindbod wel degelijk goed begrepen en er komt echt niets bij. 
De gezamenlijke bonden willen op 18 februari met jullie in overleg met als doel om af te stemmen hoe wij tot een goede cao voor jullie kunnen komen, want jullie VERDIENEN dit!
Op de 18e nodigen wij jullie dan ook graag uit voor een gezamenlijke bijeenkomst, waarbij het volgende besproken zal worden:

  1. Het proces tot nu toe, inclusief de betekenis en status van het eindbo
  2. De inhoud van het eindbod
  3. Aan welke elementen moet een te bereiken akkoord voldoen
  4. Hoe overtuigen we jouw werkgever er van dat hij jou een beter bod doet
  5. Besluitvorming over vervolg

Op 18 februari hebben we drie momenten gekozen waarop je binnen kunt lopen:

  • 11 uur (met als eindtijd 13 uur)
  • 15 uur (met als eindtijd 17 uur)
  • 19 uur (met als eindtijd 21 uur)

Plaats: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht

Ongeacht je dienst zou er dus een tijdstip moeten zijn waarop ook jij aanwezig kan zijn. We vragen je dringend om ook écht aanwezig te zijn.
Jullie zijn aan zet! Wij vinden dat jullie recht hebben op een fatsoenlijke cao; daar hebben we jullie bij nodig. Blijf dus niet (af-)wachten, maar kom naar één van de drie bijeenkomsten op 18 februari.
Als jullie op voorhand vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV
M06-20471888
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl