Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

BASF De Meern: cao versus Strata

Naar aanleiding van de onrust rond de wens van BASF de Meern om over te gaan naar het arbeidsvoorwaardenbeleid Strata (ten koste van de cao), heeft er op 20 april jongstleden een uitgebreid overleg plaatsgevonden tussen de werkgever en de bonden.

De laatste weken werd duidelijk dat de leden van beide vakbonden met veel vragen zitten en ook sceptisch zijn als het gaat om het loslaten van de cao. Wij delen dit gevoel, het is volstrekt helder dat zowel FNV als CNV Vakmensen een duidelijke meerwaarde ziet in het hebben van een cao. Bij de invoering van een systeem zoals Strata en het voortaan afspreken van de arbeidsvoorwaarden met de COR/OR wordt een groot stuk zeggenschap vanuit de vakbondsleden opgegeven en kan er op ieder moment met de COR/OR gesproken worden om arbeidsvoorwaarden aan te passen. Vakbondsleden hebben daar dan dus veel minder in te vertellen dan nu het geval is met de huidige cao. En daar zijn wij het niet mee eens.

BASF heeft ons laten zien wat het Strata systeem precies inhoudt en hoe zij dat wensen in te vullen. We hebben geconcludeerd dat we op dit moment elkaar niet kunnen overtuigen van het houden van de cao of het overgaan naar Strata. Het woord is aan jullie, de mensen waar het om gaat. De komende weken zal met iedere medewerker die onder de cao valt een persoonlijk gesprek plaatsvinden, waarin door middel van 2 A4-tjes met je wordt doorgenomen wat de individuele consequenties zijn van de overgang naar Strata. Het is goed om deze informatie te krijgen, dus we zien geen reden waarom dit gesprek niet zou mogen plaatsvinden. Maar: mocht je je hier op een of andere manier niet goed bij voelen of je hebt gewoon geen behoefte aan het gesprek, dan kan je dit uiteraard weigeren. Je bent niet verplicht om naar het gesprek te gaan.

Als alle gesprekken zijn geweest, zullen we ledenvergaderingen plannen om te horen hoe de gesprekken verlopen zijn. En wat eventuele bezwaren of opmerkingen zijn. Vervolgens gaan we met BASF weer om tafel om onze bevindingen over en weer met elkaar te bespreken. Nadat alle individuele gesprekken hebben plaatsgevonden, worden alle cao-medewerkers in de gelegenheid gesteld om hun mening aan het bedrijf kenbaar te maken. Over de vorm waarop cao-medewerkers hun mening aan het bedrijf kenbaar kunnen maken, zal er nog overleg volgen met BASF.

Zijn er in de tussentijd nog vragen? Ik hoor het graag.

Mede namens collega Karin Boelens-Spiegels, bestuurder Procesindustrie,

Arthur Bot
bestuurder
M 06 - 2044 5190
E a.bot@cnvvakmensen.nl16-1551/AB/gk

Ook CNV Vakmensen wil steeds meer duurzaam gaan werken. Om deze reden willen wij u nu en in de toekomst zoveel mogelijk digitaal informeren. Indien u deze brief per post krijgt, dan hebben wij van u geen e-mail adres. Wilt u ons uw e-mail adres laten weten door een e-mail te sturen naar secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl, met vermelding van het kenmerk van deze brief, uw naam, adres, postcode en woonplaats? U kunt ook zelf uw e-mail adres invoeren via onze website https://www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/welkom
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid