Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Arkema doet nieuw voorstel voor pensioenregeling

De dag voor kerst is er opnieuw overleg geweest met Arkema over de pensioenregeling. Daar is het voorstel van vakbonden, om de huidige pensioenregeling met een hogere werknemersbijdrage en lagere pensioenopbouw voort te zetten, aan de orde geweest.

Door uw werkgever is aangegeven dat het bespreken van ons voorstel slechts zal leiden tot uitstel van overgang naar een individuele beschikbare pensioenregeling. Om aan de werknemers/vakbonden duidelijk te maken dat Arkema dit serieus meent, is er een nieuw voorstel gedaan om de overgang naar een IBP te faciliteren.

Het voorstel is:

 • Éénmalige indexatie van 10% van de opgebouwde aanspraken voor alle actieve deelnemers in de huidige pensioenregeling
 • Affinanciering (=volstorting) van de 15-jarige overgangsregeling uit 2006
 • Franchise € 12.642 (2015)
 • Maximum pensioengevend salaris € 100.000 (2015)
 • Werknemersbijdrage:  - 1% over € 12.642 - € 25.284
                                          - 2% over € 25.284 - € 37.926
                                          - 3% over € 37.926 - € 100.000
 • De werkgeversbijdrage, is 16% van de salarissom.
  Bij overschrijding van de 16% zal het meerdere gedeeld worden op basis van 2/3e voor de werkgever en 1/3e voor de werknemer
 • Uitvoerder voor de eerste 2 jaar zal Delta Lloyd zijn. In de 2e helft van het 2e jaar vindt een evaluatie plaats om te beoordelen of er bij andere uitvoerders nieuwe verbeterde producten zijn.
 • Werknemers wordt de mogelijkheid geboden om voor eigen rekening over de Zvw-premie voor extra pensioenopbouw te sparen.

Dit voorstel willen we met de leden van FNV en CNV bespreken.

Donderdag 14 januari 2016
Aanvang: 13.00 uur en 19.30 uur
FNV Vakbondscentrum – Voorstad 22 – Goes

Wij rekenen wij op ieders aanwezigheid!

Peter Vlaming
Bestuurder
T. 06-53295256
E. p.vlaming@cnvvakmensen.nl