Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Ardagh Deventer uitnodiging ledenvergadering

Wij wensen jullie een goed 2016 toe met een cao gebaseerd op de vakbondsvoorstellen:

• 3% loonsverhoging per jaar waarbij de loonsverhoging ook wordt doorgevoerd (en niet 3% in 2 jaar zoals de FME wil waarbij de FME ook nog per directie zonder vakbonden van de loonsverhoging kan worden afgeweken);
• Dezelfde algemene loonsverhoging voor alle personeel (en niet zoals de FME wil de algemene loonsverhoging voor personeel ingedeeld boven K afschaffen);
• Handhaving 55 jaar bepalingen (en niet de verhoging naar 57 jaar zoals de FME wil);
• Geen onderbetaling uitzendkrachten waar dan ook vandaan en daarmee van de valse concurrentie op arbeidsvoorwaarden (zoals de FME wil);
• Afschaffing leeftijdsloon (en niet onderbetaling jeugd handhaven zoals de FME wil);
• De verplichting mee te doen aan WW reparatie als die landelijk mogelijk wordt (en niet deze essentiële sociale voorziening afbreken zoals de FME wil);
• Zeggenschap werknemers over vrije tijd, roosters, overwerk en opleidingsdagen (geen marionetten werknemers zoals de FME wil waarbij overwerk beloning ook nog een keer ter discussie komt).

WIJ NODIGEN JULLIE UIT EEN LEDENVERGADERING OVER ACTIES IN 2016 BIJ TE WONEN.

De vergaderingen vinden plaats op 19 januari 2016
Van 13.15 uur tot 14.15 uur en
Van 14.15 uur tot 15.15 uur
In het regiokantoor van FNV Metaal, Gotlandstraat 2a, te Deventer.

Aan de orde in de vergadering zijn:

• Het verschuilen van de directie achter de FME te stoppen. De directie hangt de vermoorde onschuld uit terwijl de directie een tijdelijke plaatsvervangende cao voor Ardagh kan aan gaan met vakbonden op basis van de vakbondsvoorstellen.
• Nieuwe acties als de directie blijft volharden in de steun aan de FME afbraak voorstellen.

Kom, het is nodig. Met elkaar sterk.

Anton Meijerman
Bestuurder

M 06 51 60 21 11
E  h.meijerman@cnvvakmensen.nl