Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Arbeidsvoorwaarden Norma Hengelo en Drachten

Donderdag 3 december hebben vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen een gesprek gehad met de HRM manager van Norma Antoinette Geuzendam en de plantmanager van Drachten de heer Lars de Groot. Onderwerp van het gesprek was het eerdere voornemen van Norma om de arbeidsvoorwaarden van Hengelo en Drachten.

Donderdag 3 december hebben vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen een gesprek gehad met de HRM manager van Norma, Antoinette Geuzendam en de plantmanager van Drachten, Lars de Groot. Onderwerp van het gesprek was het eerdere voornemen van Norma om de arbeidsvoorwaarden van Hengelo en Drachten te harmoniseren. Norma wilde dat doen omdat Norma te maken heeft met twee metaal cao’s te weten de cao Metaal en Techniek ( klein metaal ) en de cao Metalektro ( groot metaal ). De werknemers werkzaam in Drachten vallen allemaal onder de cao Metaal en Techniek terwijl een deel van de werknemers in Hengelo (75) valt onder de cao Metaal en Techniek en een deel (150) valt onder de cao Metalektro.

De stand van zaken is als volgt

  • Norma houdt beide cao’s gescheiden. Dat betekent dat de werknemers blijven vallen onder de cao waar ze nu ook onder vallen. Er zal op dit punt geen harmonisatie plaatsvinden.
  • Op 1 januari 2016 zullen de werknemers, werkzaam in Hengelo, vallen onder het nieuwe functiehuis gebaseerd op het functieclassificatiesysteem ISF / SAO. Functies in Hengelo zijn allemaal opnieuw beschreven. Voor veel werknemers zal er niets veranderen. Sommigen zullen er op vooruit gaan terwijl enkele werknemers er op achteruit zullen gaan. Norma zal aan de werknemers die er in inkomen op achteruit gaan een Persoonlijke Toeslag ( PT) geven gebaseerd op de cao. Hier zijn vakbonden tegen omdat deze PT niet meegroeit met de cao verhogingen. Vakbonden hebben aangegeven hierover mee te willen praten.
  • Er zal in Hengelo met twee verschillende loontabellen gewerkt gaan worden: één voor de werknemers die onder de kleinmetaal vallen en één voor de werknemers die onder de grootmetaal vallen.
  • Er zal Norma-breed wel een harmonisatie gaan plaatsvinden op het gebied van regelingen. Norma wil komen tot één regelingenboek met regelingen voor beide fabrieken. Norma gaf aan dat zij dat met de lokale Ondernemingsraad wil regelen. Daarvan hebben de vakbonden gezegd dat arbeidsvoorwaardelijke zaken ook met de vakbonden besproken dienen te worden. Vakbonden zullen binnenkort nauw gaan afstemmen met de OR.
  • In eerste instantie zal Norma zich richten op het invoeren van het functiehuis in Hengelo. In de loop van 2016 zal Drachten aan de beurt komen. Er zullen dan nieuwe functieomschrijvingen gemaakt gaan worden. Norma wil toe naar een systeem waarin de werknemers ingedeeld worden in 3 categorieën: Aankomend vakman, Vakman en Expert.

Tot slot hebben vakbonden Norma laten weten betrokken te willen worden bij zowel het invoeren van het nieuwe functiehuis als bij de harmonisatie van regelingen. Daarnaast gaven vakbonden nogmaals aan dat zij betrokken willen worden bij de invoering van het functieclassificatiesysteem ISF/SAO en met name bij het gedeelte dat te maken heeft met inkomensachteruitgang en Persoonlijke Toeslag. Vakbonden willen een warme PT. Deze houdt in dat de PT meegroeit met cao verhogingen.
We houden jullie op de hoogte.

Frans Strolenberg
Metaalbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 29
E: f.strolenberg@cnvvakmensen.nl