Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Akkoord over nieuw sociaal plan ANWB

Zoals je weet, is het sociaal plan van de ANWB op 31 december jl. afgelopen. Zowel ANWB als CNV Vakmensen en FNV wilden dat er een nieuw sociaal plan zou komen, zodat je weet waar je aan toe bent als je boventallig wordt. Daarom zijn we in het najaar van 2015 al begonnen met onderhandelen.

In de afgelopen maand is het gelukt om het eens te worden over een nieuw sociaal plan.

Als bijlage ontvang je de tekst van het bereikte akkoord. Belangrijke verandering ten opzichte van het oude sociaal plan is het verdwijnen van de premobiliteit en vrijwillig vertrekfase. Toen we die afspraken, dachten we dat het zou helpen om boventalligheid en gedwongen ontslag te voorkomen, maar zowel ANWB als medewerkers waren niet erg gelukkig met de premobiliteit. Het heeft in ieder geval niet gewerkt zoals bedoeld. Dan moet je er niet mee doorgaan.

Verder is de duur van de begeleidingstijd afhankelijk van de duur van je dienstverband. Kortgezegd komt het er op neer dat jouw begeleidingsperiode net zo lang duurt als je opzegtermijn plus 2 maanden. Dus heb je een opzegtermijn van 2 maanden, dan duurt de begeleidingstermijn 4 maanden. Tijdens die begeleidingstijd word je begeleid door een outplacementbureau, net als nu, om je kansen op ander werk zo groot mogelijk te maken. Na de begeleidingstijd wordt het dienstverband beëindigd.

De beëindigingsvergoeding hebben we op het oude niveau kunnen houden. Dat betekent dat je bij ontslag nog steeds recht hebt op een vergoeding die je kunt vergelijken met de oude kantonrechtersformule met C= 0,8 (kijk in de bijlage voor uitleg).

Nieuw is dat je extra diensttijd kunt kopen van je beëindigingsvergoeding. Elke maand die je bijkoopt, kost je 1,25 maand uit je vergoeding (dat heeft te maken met de werkgeverslasten; zie bijlage). Als je budget hoog genoeg is, kun je maximaal 6 maanden extra diensttijd kopen. Dat kan interessant zijn omdat het gemakkelijker solliciteert vanuit werk dan vanuit werkloosheid. Het betekent ook dat je later in de WW komt. Of dat wel of niet gunstig voor jou is, moet je goed bekijken. Als lid van CNV Vakmensen kun je bij ons terecht voor informatie en advies. Ook hebben we afgesproken dat er een scholingsbudget is van maximaal € 3500,00 (excl. BTW).

We leggen het bereikte akkoord met een positief advies aan jou voor. We realiseren ons dat het minder is dan het eerdere sociaal plan, maar er is erg veel behouden gebleven. Je kunt hier je stem uit brengen over dit resultaat. Omdat leden het laatste woord hebben, vragen we je om ons uiterlijk 21 februari a.s. je stem uit te brengen. 

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Aletta Bulsink, a.bulsink@cnvvakmensen.nl of vraag het je collega’s Cees Stange, Marcel Spruijt of Alex Wentzel.


Volg ons op Twitter (cnvanwb) en Facebook (CNVANWB)

 

Is je collega al lid van de bond? We hebben nu een speciaal aanbod: je krijgt de eerste 6 maanden 50% korting op je lidmaatschap! En dan heb je recht op advies/hulp/korting op verzekeringen/leuke workshops. Kijk eens op de site www.cnvvakmensen.nl en natuurlijk op Facebook.

Aletta Bulsink
Bestuurder
E 06-20471888
M a.bulsink@cnvvakmensen.nl