Uitslag ledenraadpleging cao Qlip van donderdag 9 juni 2022

Op donderdag 9 juni 2022 hebben we met de aanwezige leden van de gezamenlijke vakverenigingen CNV Vakmensen en FNV gesproken over het eindbod gedaan door jullie werkgever met betrekking tot de nieuwe cao bij Qlip. Hieronder volgt het verslag. Wij houden jullie op de hoogte maar hopen ook op jullie betrokkenheid!

Eindbod directie

Donderdag 9 juni 2022 hebben we als gezamenlijke vakorganisaties met de aanwezige leden gesproken over het eindbod van de directie.  Het volgende valt er over deze bijeenkomst te zeggen.

Het aantal mensen op de ledenvergadering is in de tijd dat Qlip onderdeel van mijn takenpakket is nog nooit zo groot geweest. Helaas waren het voornamelijk FNV leden, hierdoor kon ik wel een indruk krijgen wat er leeft op de werkvloer, maar niet zozeer vanuit het eigen ledenbestand. Dat is jammer. Daarnaast, zo meldde de FNV-collega, hebben meer collega's via de mail aan het FNV van zich laten horen dan ooit tevoren.  Dat zegt natuurlijk wel het één en ander.  Volgens ons gaan de werknemers inzien dat ze 'gepiepeld' worden als het gaat om de ontwikkeling van de CAO (lonen).

Door de leden werd naar voren gebracht dat er door de directie tijdens de cao-onderhandelingen altijd slechte vooruitzichten worden gemeld die vervolgens niet uitkomen. Van mijn kant heb ik aangegeven dat de financiële cijfers van Qlip in de periode 2015 - 2021 dit ook bevestigen. Zelfs de directie gaf in het laatste cao-overleg aan dat de loonsverhoging in 2021 (1,4%) achteraf beschouwd, gezien de resultaten in 2021, wel aan de magere kant was. Vervolgens werd dan wel weer een heel slecht loonbod neergelegd voor het jaar 2022.

Zowel de leden die via de mail hebben gereageerd alsook de leden die donderdag jl. aanwezig waren zijn unaniem van mening dat het gedane eindbod een slecht eindbod is en dat dit aanzienlijk beter moet. Zij wezen het eindbod dan ook af.

Geen loonsverhoging

Aan de hand van cijfers heb ik laten zien dat het achterwege blijven van een forse loonsverhoging dit jaar (die moet 5% zijn wat ons betreft en daar waren de aanwezige leden het mee eens) ervoor gaat zorgen dat de werknemers van Qlip de komende 4 tot 5 jaar bezig zullen zijn om de achterstand in koopkracht t.o.v. het jaar 2008 te “repareren”. Dat is voor een bedrijf dat het in de achterliggende jaren prima heeft gedaan natuurlijk absurd.  Zie in dit verband de voorbeelden bij dit schrijven.

Omdat de loonontwikkeling in de periode 2009 t/m 2021 maar net iets boven het niveau van de inflatie (CPI) in die periode ligt gaat de koopkracht in 2022 flink achteruit door de hoge inflatie dit jaar wanneer we akkoord zouden gaan met het slechte loonbod van de directie. Het voorstel van de directie als het gaat om het loongebouw is een sigaar uit eigen doos.

Op die bewuste ledenvergadering is ook duidelijk geworden dat de werknemers inzien dat ze alleen door samen op te trekken deze ontwikkeling van koopkrachtachteruitgang gaan stoppen. Afgesproken is dat de collega's die er bij waren hun best gaan doen om ervoor te zorgen dat de kantine de eerstvolgende ledenvergadering helemaal vol zit. Dat moet geen probleem zijn gezien het aantal leden dat beide vakbonden hebben bij Qlip. Mocht het nodig zijn om meerdere ledenvergaderingen te organiseren omdat niet iedereen er kan zijn dan gaan we dat doen. Afgesproken is dat de leden dit dan gaan aangeven zodat wij het kunnen organiseren.

Eindbod afgewezen

Verder is afgesproken dat wij de directie laten weten dat het eindbod is afgewezen en dat we betere afspraken willen maken.  De reactie van de directie laten we jullie natuurlijk weten. Mocht de directie hier niet toe bereid zijn dan gaan we er samen voor zorgen dat de directie alsnog gaat inzien dat een veel beter bod op z'n plaats is.

In de bijlage zoals besproken op de ledenvergadering. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een inflatie van 5% in 2022. Verder wordt uitgegaan van een loonontwikkeling van 3% in de daaropvolgende jaren bij een inflatie (CPI) van 2,5% per jaar. Pas in 2027 ontstaat er dan een klein plusje, dan hebben we het dus over een periode van 19 jaar!

Natuurlijk blijft het ‘in de glazen bol kijken’ als het gaat om toekomstige loonontwikkeling en inflatie. Vast staat dat, uitgaand van het loonbod van de directie van 2,2% en een inflatie van 5% dit jaar, het loongebouw in termen van koopkracht over een periode van 14 jaar bijna 3% achteruitgegaan is.

Tot zover en tot ziens op een van de ledenvergaderingen!

Gerard van Dijk, bestuurder CNV Vakmensen
M +31 6 2060 1819/ g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Downloads