Stemming aanpassing pensioenpremie Particuliere Kaaspakhuisbedrijf

De huidige premieverdeling in de pensioenregeling voor medewerkers die vallen onder de cao Particuliere Kaaspakhuisbedrijf is niet evenredig. Met de werkgevers in de kaas hebben wij afgesproken dat we de verdeling willen aanpassen.

De huidige pensioenregeling kent in 2022 als maximaal inkomen waar pensioen over wordt opgebouwd (dat is het pensioengevende jaarinkomen) een bedrag van € 39.433,- euro per jaar. De maximale loonschaal (Schaal F) per 1 januari 2022 bedraagt € 37.152,- euro bruto per jaar.

Door de huidige afspraak over de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers betalen werknemers naarmate ze meer verdienen minder premie in procenten van de pensioengrondslag.

De pensioengrondslag is het pensioengevende salaris minus de zogenaamde franchise. De franchise is het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd (in 2022 is dit € 17.240,-). Er wordt over dit bedrag geen pensioen opgebouwd omdat er naast pensioen ook een AOW-uitkering wordt betaald vanaf de AOW-leeftijd

In de bijlage bij deze nieuwsbrief zie je de premie in procenten van de pensioengrondslag die werknemers in 2022 betalen uitgaande van de maximale salarissen in de schalen A t/m F en bij het maximale pensioengevende salaris

Met werkgevers zijn we tot de conclusie gekomen dat het vreemd is dat werknemers die minder verdienen meer premie betalen. Wanneer we een andere premie afspraak maken dan komen we uit bij een voor alle werknemers gelijk premiepercentage van de pensioengrondslag.

In de bijlage zie je wat dat dan betekent.

Andere premieverdeling

In de bijlage zie je ook wat dan de effecten zijn wanneer je de vergelijking maakt tussen nu en het voorstel.
Met werkgevers hebben we afgesproken dat wij ons kunnen vinden in die andere premieverdeling, onder de voorwaarde dat onze leden zich hier in kunnen vinden. 

Stem jij hiermee in?

Graag hoor ik van jou of jij als CNV lid kunt instemmen met dit voorstel. 
Je kunt je reactie mailen naar: h.jongsma@cnvvakmensen.nl 
Dit kan tot en met woensdag 12 oktober. 
De uitkomst van de stemming laat ik jullie weten.

Vragen?

Heb je vragen over bovenstaande of wil jij iets doen voor het CNV binnen jouw bedrijf? Bel of mail mij dan.
Op de cao-pagina kun je altijd het laatste nieuws lezen en ook reageren of je vraag stellen:
https://www.cnvvakmensen.nl/voeding/zuivel/cao-partikuliere-kaaspakhuisbedrijf/ 

Henk Jongsma
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2238 3073
E h.jongsma@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads