Qlip: afwijzing eindvoorstel werkgever

Van jullie werkgever Qlip ontvingen wij afgelopen woensdag 7 september 2022 het bericht dat deze vasthoudt aan het gedane (verbeterde) eindvoorstel, en dat zij “geen ruimte zien om nogmaals een beweging te maken”.

Geen ¾-meerderheid

Omdat er volgens de stemming geen ¾-meerderheid van de leden bereid was om de werkgever via een ultimatum te bewegen alsnog tot betere afspraken te komen, houdt het hier qua onderhandelen voor ons op.

De werkgever liet ons het volgende per email weten:

“De afgelopen periode hebben wij ook gebruikt om al onze werknemers te informeren en met diverse werknemers in gesprek te gaan. Daaruit stellen wij vast dat er naast de vakbondsleden die hebben ingestemd ook veel niet-vakbondsleden positief gestemd zijn over het aanbod dat wij voor deze éénjarige cao als werkgever doen. Wij vinden het belangrijk dat we de loonsverhoging met terugwerkende kracht zo snel mogelijk voor alle werknemers implementeren. Daarbij zouden wij dit graag in gezamenlijkheid met jullie doen door het in te bedden in de cao met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022”.

Wat mij, ons als gezamenlijke vakbonden betreft gaan we nu over tot het ondertekenen van de nieuwe CAO. Dit is nu ook de houding van de FNV-bestuurder Ron Vos, de FNV-leden hebben dit bericht evenzo ontvangen.

Ben je het hier absoluut niet mee eens dan kun je me dat per mail laten weten. Dit kan tot vrijdag 16 september 2022.

Mede namens Sharon van Boxmeer (Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen),

Gerard van Dijk
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 60 18 19
E   g.vandijk@cnvvakmensen.nl