Onderhandelingen cao Particulier Kaaspakhuisbedrijf zijn gestart

Op dinsdag 25 oktober heeft de eerste onderhandeling voor een nieuwe cao plaats gevonden. Wij hebben onze voorstellen toegelicht en de werkgevers hebben een reactie gegeven

Als bijlage stuur ik je de voorstellen zoals wij deze hebben gedaan.

De werkgevers bieden het volgende:

-           Looptijd van 1 jaar.

-           Verhoging van de lonen per 1-1-2023 met 3,75%.

-           Daarnaast bieden de werkgevers een éénmalige uitkering van bruto €500,- (bij een fulltime dienstverband).

-           Verlaging van de 120% toeslag (van zaterdagavond 22:00 uur tot zondagavond 22:00 uur) naar 100%.

-           Werknemers die op vrijwillige basis meer uren per week willen werken dan 36 uur moeten deze mogelijkheid krijgen. Tot 40 uur is dit dan geen overwerk meer. Er wordt dan ook geen overwerktoeslag betaald over de uren tussen 36 uur en maximaal 40 uur per week. Deze uren zijn dan wel structureel. Voor de werknemers die nu al meer dan 36 uur per week werken stellen werkgever een overgangsregeling voor, omdat deze werknemers nu wel een overwerktoeslag krijgen over de uren boven de 36 uur.

-           Werkgevers willen de BHV-vergoeding indexeren (dit voorstel wordt nog nader uitgewerkt door werkgevers).

-           Werkgevers willen in 2023 overleggen over het aanpassen van de afbouwregeling ploegentoeslag. Deze is wat werkgevers betreft veel te complex en de afbouw duurt te lang.

-           Werkgevers willen het functiewaarderingssysteem actueel maken door de functieomschrijvingen in lijn te brengen met de bestaande werkelijkheid zodat het systeem ook weer jaren vooruit kan.

Volgend overleg

Op 28 november is het volgende overleg gepland. Dan praten we verder.

Houd de cao-pagina in de gaten: Cao Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf | CNV Vakmensen

Mede namens kaderlid Mohamed Barzizaoua.

Henk Jongsma,
Bestuurder zuivel CNV Vakmensen
E h.jongsma@cnvvakmensen.nl
M 06 2238 3073

 

Downloads