Nieuwe stakingsoproep leden werkzaam bij Bouter Cheese in Culemborg.

Wij roepen alle leden op om woensdag 10 mei, donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei weer te gaan staken.

Onze leden die werkzaam zijn in de nachtdienst roepen wij op om vanaf dinsdagavond 9 mei te gaan staken tot en met donderdagnacht 11 mei (dus tot vrijdagochtend 12 mei). Leden die vrijdagnacht 12 mei nachtdienst hebben roepen we op om ook te gaan staken.

Wat we van jou verwachten:

  • Je gaat deze dagen niet naar het bedrijf.
  • Je schrijft je woensdag 10 mei vanaf 11:00 uur in als staker. Maandag 8 mei hoor je waar je kunt inschrijven.
  • Ben je op woensdag 10 mei volgens rooster vrij en steun je de staking? Kom dan woensdag 10 mei ook naar de plaats waar de stakers zich inschrijven.

Inschrijven als staker

CNV leden schrijven zich met een stakingsformulier in als staker.  

Stakers ontvangen van de bonden een stakingsuitkering. De stakingsuitkering bedraagt 70 euro netto per dag. Vanaf de 6e dag staken wordt dit netto 94 euro per dag.

Waarom staken we?

We willen betere afspraken maken dan de afspraken die de Gemzu werkgevers willen maken, die zijn volstrekt onvoldoende. Wij geloven dat die betere afspraken ook gemaakt kunnen worden!  Zeker ook met jullie werkgever. Nu we zijn uit-onderhandeld is actievoeren onze enige optie. Het is belangrijk dat we hier succesvol in zijn. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

Gevolgen van de staking

Jouw werkgever is geïnformeerd, zodat die maatregelen kan treffen die nodig zijn voor de veiligheid, het inlichten van leveranciers, eventuele buitenfirma’s en het voorkomen van productbederf.

Geen Lid?

Collega’s die geen lid zijn en willen staken, komen woensdag 10 mei ook naar de plaats waar de stakers zich inschrijven (maandag 8 mei horen de stakers waar dat zal zijn). Daar kunnen ze lid worden en direct een stakingsuitkering ontvangen over de gestaakte dag.

English translation

New strike call members working at Bouter Cheese in Culemborg.

We call on all members to go on strike again on Wednesday 10 May, Thursday 11 May and Friday 12 May.

We call on our members who work the night shift to go on strike from Tuesday evening 9 May until Thursday night 11 May (i.e. until Friday morning 12 May). We call on members who are on night duty on Friday night, May 12, to also go on strike.

What do we expect from you:

  • You don't go to the company these days.
  • You register as a striker on Wednesday 10 May from 11:00 am. On Monday 8 May you will hear where you can register.
  • Are you free on Wednesday 10 May according to schedule and do you support the strike? Then come to the place where the strikers register on Wednesday 10 May.

CNV members register as strikers with a strike form.  

Strikers receive strike pay from the unions. The strike payment amounts to 70 euro’s a day. From the 6th day of striking, this will be 94 euros a day.

Not a member?

Colleagues who are not members and want to strike will also come to the place where the strikers register on Wednesday 10 May (on Monday 8 May the strikers will hear where that will be). There they can become members and immediately receive a strike payment over the day on strike.

Meer informatie

Alle informatie is ook te vinden op www.cnvvakmensen.nl/zuivel.  

Nog geen lid? Meld je zo snel mogelijk aan via www.cnvvakmensen.nl/lidworden. Samen staan we sterk.

Vragen?

Heb je vragen of wil jij iets doen voor het CNV binnen jouw bedrijf? Neem dan contact met mij op of met het kaderlid binnen jouw bedrijf.

Rekenend op jullie deelname, mede namens de kaderleden in het actiecomité,

Met vriendelijke groet,

Henk Jongsma

Onderhandelaar CNV Vakmensen

M: 06 22 38 30 73

E: h.jongsma@cnvvakmensen.nl