Nieuw eindbod QLIP voorgelegd aan vakbonden

Gisteren hebben we, naar aanleiding van het afgewezen tweede eindbod, opnieuw cao overleg gehad met jullie werkgever. Dit overleg heeft tot een nieuw eindbod geleid. Wij lichten het eindbod alvast kort toe.

Nieuw eindbod

Het eindbod krijgen we deze week van jullie werkgever op papier. Waar het op neerkomt is dat het loonbod door de directie is verhoogd van 2,4% naar 3,4% per 1 januari 2022. 
Verder is er geen sprake meer van een eventuele aanvullende beloning die gerelateerd is aan kostenbesparing(en) of prestatie. Alle verdere zaken uit het afgewezen tweede eindbod zitten ook in het nieuwe eindbod. 
Zodra wij het nieuwe eindbod op papier hebben, wordt dit met jullie gedeeld. 

Vakbonden vinden eindbod nog steeds onvoldoende

CNV Vakmenden en FNV hebben aan jullie werkgever aangegeven, en uitgelegd, waarom wij van mening zijn dat het gedane nieuwe eindbod nog steeds onvoldoende is.

Ledenvergaderingen 

Omdat collega-bestuurder Gerard van Dijk op vakantie is, zal er pas eind augustus een ledenvergadering volgen (of meerdere). Tijdens deze vergadering leggen we het eindbod aan jullie voor en zullen we het inhoudelijk bespreken. Wat ons betreft moet het beter en komt er een ultimatum. Het is aan jullie om je daarover uit te spreken. 

Reageren

Wil je reageren of het hele cao-traject bekijken? Ga dan naar de cao-pagina 

Namens collega Gerard van Dijk, bestuurder CNV Vakmensen
Sharon van Boxmeer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2886 6512 / s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl