Nieuw cao-eindbod Qlip 2022

Afgelopen week hebben de bonden opnieuw onderhandeld met jullie werkgever. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, heeft dit geresulteerd in een nieuw eindbod. In deze nieuwsbrief delen wij het door Qlip gedane eindbod met jullie.

Vakbonden vinden het eindbod nog steeds onvoldoende

In de bijlage treffen jullie het eindbod aan van de directie van Qlip. Zoals aangegeven vinden beide bonden het eindbod onvoldoende en zij wij van mening dat het beter kan en beter moet. Dat hebben wij ook aan de directie van Qlip uitgelegd. 

Eind augustus zullen er ledenvergaderingen volgen 

De ledenvergaderingen worden waarschijnlijk gehouden op 29 of 30 augustus a.s. De exacte datum wordt tijdig naar jullie gecommuniceerd. Vanuit de kant van de bonden zal er dan worden uitgelegd waarom het beter kan en moet. Zoals altijd is het aan jullie om daar dan een besluit over te nemen.

Reageren

Wil je reageren of het hele cao-traject bekijken? Ga dan naar de cao pagina. Voor nu een mooie zomer(vakantie) toegewenst. 

Namens collega Gerard van Dijk, bestuurder CNV Vakmensen
Sharon van Boxmeer, bestuurder CNV Vakmensen 
M 06 2886 6512 / s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl

Downloads