Ledenvergadering eindvoorstel Qlip 29 augustus 2022

Wij hebben van de directie Qlip een eindvoorstel ontvangen dat wij in een ledenvergadering op maandag 29 augustus 2022 met jullie willen bespreken. Jullie worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Ledenvergadering

Eindvoorstel bespreken van de directie voor de cao Qlip per 01-01-2022 op  
maandag 29 augustus 2022, om
16:30 uur, in de kantine. 

Nieuw eindvoorstel

Wij (CNV en FNV-onderhandelaars) hebben aangegeven dat we het (verbeterde) eindvoorstel nog steeds onvoldoende vinden en dat het beter moet en kan. Maandag 29 juli wordt het nieuwe eindvoorstel in stemming gebracht en gaan we ook bepalen of we de directie een ultimatum gaan stellen wanneer een meerderheid van de leden het eindvoorstel afwijst. Dit is dus een belangrijke vergadering!

Kun je niet aanwezig zijn?

Leden die niet op de ledenvergadering kunnen komen, kunnen mij via de email laten weten wat ze van het eindvoorstel vinden en of ze bij een afwijzing daarvan bereid zijn om een ultimatum aan de directie te steunen. 
Je kunt mij dat dan in een e-mail laten weten.  Dit kan dan tot maandag 29 augustus 22:00 uur.  In de e-mail graag je lidnummer vermelden of je postcode en huisnummer.

Meepraten ?

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen. Je kunt meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina Graag tot maandag 29 augustus.

Gerard van Dijk, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2060 1819 / g.vandijk@cnvvakmensen.nl 
Sharon van Boxmeer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2886 6512 / s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl