Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat Hochwald.

Afgelopen maandag hebben wij ledenbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is uitleg gegeven over het onderhandelingsresultaat en is deze ter stemming voorgelegd.

Bijna unaniem hebben de leden ingestemd met het behaalde resultaat. Inmiddels hebben we de werkgever hierover geïnformeerd.

In de brief aan de directie hebben wij ook gevraagd om beter inzicht in de resultaten van Hochwald Bolsward. Hiermee willen we de uitkomsten van het cao overleg beter kunnen beoordelen.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Met groet,

Henk Jongsma, CNV Vakmensen