Leden CNV Vakmensen stemmen tegen eindbod Qlip

De leden, werkzaam bij Qlip, hebben aangegeven niet in te stemmen met het eindbod dat door de directie is gepresenteerd op 23 juni 2022. Dit hebben wij de directie van Qlip laten weten. In antwoord daarop heeft de directie de vakbonden uitgenodigd voor een nieuw overleg op 26 juli.

Eindbod als onvoldoende beoordeeld

De uitkomst van de gehouden stemming over het verbeterede eindbod laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het verbeterde eindbod is door eenieder die gereageerd heeft, als onvoldoende beoordeeld. 
Inmiddels heeft de directie vakbonden laten weten bereid te zijn verder in overleg te gaan over wat haalbaar en financieel gezien mogelijk is om te komen tot een verbeterd eindbod van 23 juni. Er is een overleg gepland voor dinsdag 26 juli in de ochtend. Zo gauw dit overleg heeft plaatsgevonden, laten we jullie weten hoe wij vervolgens verder gaan. 

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga naar de cao-pagina 

Namens collega Gerard van Dijk, bestuurder 
Sharon van Boxmeer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2886 6512 / s.vanboxmeer@cnvvakmensen.nl