Al het nieuws

Wijzigingen cao Zuivel per 1-1-2022

In september 2021 is er een nieuwe cao voor de Zuivel afgesloten. Deze cao loopt van 1-1-2021 tot en met 31-12-2022. Een aantal afspraken uit deze cao hebben invloed op jouw loon per 1-1-2022.

Het gaat om de volgende zaken.

Loonsverhoging


Per 1-1-2022 ga je een structurele loonsverhoging van 2,5% ontvangen.

Daarnaast ontvang je per 1-1-2022 een extra loonsverhoging van 0,5%. Deze 0,5% wordt toegevoegd aan de eindejaaruitkering. De eindejaaruitkering wordt hiermee 4%. We hebben afgesproken dat dit percentage in de toekomst ingezet kan worden voor extra premie in de nieuwe pensioen regeling.

Stopzetten tijdloon


Met ingang van 1-1-2022 wordt in de Zuivel het begrip tijdloon afgeschaft. Voortaan wordt het begrip uurloon bij afwezigheid gebruikt. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvang je een uitleg hierover. Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met mij.

Voortgang overige afspraken


Gedurende de looptijd van de cao gaan we met de werkgevers in gesprek over een aantal tijd- en loongerelateerde onderwerpen. Dit zullen we ook doen m.b.t. het pensioen en het thema zware beroepen. We houden jullie over de ontwikkelingen hiervan op de hoogte. Aan deze gesprekken zullen ook een aantal leden uit de cao commissie deelnemen. Afspraken maken we alleen met instemming van de leden.

Wil jij iets doen voor het CNV binnen jouw bedrijf? Neem dan contact met mij op.
Dit kan natuurlijk ook als je vragen of opmerkingen hebt.

Namens de leden van de cao commissie,

Henk Jongsma
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22383073
E: h.jongsma@cnvvakmensen.nl

 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error