Al het nieuws

Nieuwsbrief leden Qlip te Zutphen

Hierbij de laatste stand van zaken rondom de onderhandelingen over uw pensioencontract en de cao-onderhandelingen in uw bedrijf. Woensdag 27 januari hadden wij opnieuw overleg met jullie directie en daaruit valt een conclusie nu al te trekken: we staan nog ver uit elkaar en een akkoord is nog niet snel bereikbaar. Hieronder gaat het verslag van die onderhandeling. En u wordt opnieuw opgeroepen uw mening te geven over ons laatste verzoek, wat heeft uw voorkeur bij het vernieuwende pensioencontract.

 

 

Beste mensen,

 

Hierbij willen wij jullie informeren over de stand van zaken als het gaat om het CAO overleg.

De directie trok aan het eind van het overleg van woensdag jl. de conclusie dat we heel ver uit elkaar liggen. Dat vonden wij een juiste conclusie.

In de bijlage het bod van de directie en het tegenvoorstel zoals wij dat hebben gedaan. Wij zijn van mening dat ons tegenvoorstel recht doet aan wat rederlijkwijs bij het bedrijf Qlip afgesproken zou kunnen worden. Het bod van de directie vinden we een slecht bod.

 

De pensioenregeling;

De werkgever heeft ons op het hart gedrukt om het onderstaande aan jullie duidelijk te maken. Dit om misverstanden te voorkomen.

De werkgever zal nooit meer pensioenpremie betalen, zo gaf hij aan. Wanneer er extra pensioenpremie betaald zou moeten worden dan is het aan de vakbondsleden om te bepalen of zij bereid zijn die extra premie wel of niet te betalen. Wanneer die bereidheid bestaat moet duidelijk zijn dat de extra premie dan door de werknemers betaald moet gaan worden.

Wij hebben jullie laten weten wat wij verstandig vinden als het gaat om de toekomst van de pensioenregeling. Wij hebben jullie vervolgens gevraagd om aan te geven waar jullie voorkeur naar uit gaat. Een meerderheid van de 40 leden die heeft gereageerd heeft aangegeven een voorkeur te hebben om door te gaan in de Middelloonregeling tot het moment waarop de overstap gemaakt kan worden naar de nieuwe regeling. Een kleine meerderheid van de leden die hebben gereageerd gaf aan bereid te zijn meer premie te betalen.

Wij moeten het doen met de leden die hun stem uitbrengen. Wij zouden natuurlijk graag zien dat alle leden hun stem uitbrengen. Omdat dit ons een scherper beeld geeft als het gaat om de vraag hoe jullie over zaken denken maar ook omdat dit richting de werkgever een veel sterkere indruk maakt.

Wij hebben gezien dat de werkgever heel graag naar een beschikbare premie regeling wil. Dat recht heeft de werkgever natuurlijk. Wij denken wel dat dit voor een belangrijk deel wordt ingegeven door de wens om dan het onderwerp pensioen niet meer op de CAO tafel te hebben. Dat vinden wij een vreemde insteek.

De werkgever zou het onzes inziens ook belangrijk moeten vinden dat er een nette pensioenregeling is en blijft. Dat maakt dat deze vraag (is er nog sprake van een nette pensioenregeling?) bij tijd en wijle in het CAO overleg onderwerp van gesprek zou moeten zijn. Het is dan aan CAO partijen om te bepalen wat dan wel of niet af te spreken. Het is dan aan leden om zich daar weer over uit te spreken.

Met de werkgever hebben we ook afgesproken dat het de vakbondsleden zijn die bij meerderheid van stem bepalen of we vooralsnog doorgaan met de Middelloonregeling of dat de stap naar een Beschikbare Premieregeling wordt gemaakt.

Resumerend,

Wij zullen het CAO overleg op een nog af te spreken moment voort zetten.

Als het gaat om de pensioenregeling nog het volgende. Ons advies blijft ons advies. Wanneer leden die hebben gestemd hun stem willen wijzigen gelet op deze brief dan kan dat.

Leden die nog niet hebben gestemd roepen wij op om dat alsnog te doen. Wel van onze kant het vriendelijke verzoek om dat dat dan te doen voor woensdag 3 februari a.s.

Je kunt ons wederom mailen.

Voor nu, met vriendelijke groet,

Gerard van Dijk

Bestuurder CNV vakmensen

g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Ron Vos

Bestuurder FNV Voedingsindustrie

ron.vos@fnv.nl

 

Bijlage:

 

  • Stand van zaken CAO overleg

 

Stand van zaken CAO overleg

 

Onderwerp:

Vakbonden

 

Directie

 

   

 

Looptijd nieuwe CAO:

1 jaar

 

2 jaar

 

   

 

Loonontwikkeling:

2,25% voor 1 jaar

 

2,25% voor 2 jaar

 

   

(eerste jaar 1,25%,

 

   

tweede jaar 1%)

 

   

 

Pensioen:

Van de 2,25% loonsverhoging

 

Extra premie voor

 

wordt 0,25% voor verhoging

 

pensioen moet de

 

van de pensioenpremie

 

werknemer

 

gebruikt die werknemer

 

betalen

 

betaalt.

 

 

 

   

 

Loongebouw:

Gesprekken voortzetten en

 

Gesprekken voortzetten en

 

afspraken proberen te maken

 

afspraken proberen te maken

 

voor de CAO per 1-1-2022

 

voor 2022

 

   

 

Gelijke beloning uitzendkrachten:

Zoals we hebben voorgesteld

 

Nog geen reactie werk

 

   

 

Kopen verlofdagen:

Wij wachten precieze voorstel

 

Het beperken hiervan

 

af

 

(precieze voorstel volgt nog)

 

   

 

Werkgeversbijdrage:

Voorgesteld

 

Als onderdeel van nieuwe

 

 

 

CAO