Al het nieuws

Nieuwsbrief inzake afwijzen eindbod Qlip door leden CNV VM

Vandaag, vrijdag 12 maart 2021, was de sluiting van de termijn waarop leden van CNV vakmensen konden reageren op het door de directie van Qlip gedane eindbod. De uitslag is dat een meerderheid van de uitgebrachte stemmen het eindbod van Qlip afwijst. Dat hebben wij de directie vandaag per email laten weten.

Beste mensen,

Eindbod directie afgewezen.

Een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen die hebben gestemd over het eindbod van de directie heeft te kennen gegeven het eindbod af te wijzen.

Wij hebben de directie dit vandaa per email bericht laten weten en we hebben de directie gevraagd het gedane eindbod in te trekken om vervolgens met ons het overleg over de nieuwe CAO per 1-1-2021 te hervatten. Uiteraard met als insteek een beter voorstel vanuit de directie te ontvangen!

Voor de pensioenregeling is onze insteek dat wij jullie, in geval van een akkoord over de nieuwe CAO, gaan vragen om nog een keer (finaal) te stemmen over de toekomstige pensioenregeling. Wat ons betreft wordt dan die uitkomst recht gedaan door overeenkomstig deze uitkomst te handelen.

Wij laten jullie de reactie van de directie weten zodra wij die hebben ontvangen.In het vertouwen jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet,

Gerard van Dijk, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen, Apeldoorn.