Al het nieuws

Nieuwsbrief eindbod directie Qlip cao 2021

Wij hebben opnieuw onderhandeld over de totstandkoming van een nieuwe cao bij Qlip. Zoals verwacht bracht de directie in dit laatste overleg een eindbod uit. Dat betekent dat we uitonderhandeld zijn en dat we dit eindbod met een negatief stemadvies aan de leden voorleggen, uw mening wordt gevraagd!

Maandag 22e februari j.l. hebben we het CAO overleg voortgezet. Volgens onze verwachting bracht de directie een eindbod uit. Een eindbod waar ook de Raad van Commissarissen zich in kon vinden, zo konden wij optekenen uit de mond van de directie.

Het zal voor jullie, de directie en de raad van commissarissen weinig verrassend zijn dat wij ons niet kunnen vinden in dit eindbod. Het eindbod van de directie leidt er toe dat de lonen de verwachte inflatie in 2021 en 2022 niet bij gaan houden. Omdat het bedrijf in de achterliggende jaren prima resultaten heeft geboekt, waarbij er sprake was van bescheiden loonstijgingen, vinden wij dat de directie volstrekt naar de verkeerde kant doorschiet als het gaat om de loonsverhoging in het huidige eindbod.

Jaar:

2021

2022

 

 

 

Loon eindbod directie:

1,25%

1,00%

Verwachte inflatie:

1,30%

1,30%

Per saldo:

-0,05%

-0,30%

(2021 =  MEV, voor 2022 uitgegaan van cijfer 2021)

 

Jaar:

2015

2016

2017

2018

2019

 

       

 

Netto winst:

€ 2.654.000

€ 3.378.000

€ 3.259.000

€ 2.789.000

€ 2.747.000

Loonstijging:

1,9%

2,0%

1,5%

1,5%

2,1%

(netto winst 2020 niet bekend, loonstijging 3%)

Wanneer we, uitgaand van het eindbod van de directie, de loonontwikkeling in de periode 31-12-2008 tot en met 31-12-2022 in ogenschouw nemen dan is de conclusie dat de minimale en maximale salarisschalen 1,68% hoger liggen t.o.v. de inflatie in diezelfde periode. Gemiddeld per jaar een plusje van 0,12%. Voorwaar geen exorbitante loonontwikkeling zullen maar zeggen.

Loonstijging periode 31-12-2008 - 31-12-2022:

25,18%

Inflatie in de periode 31-12-2008 - 31-12-2022:

23,50%

Per saldo:

1,68%

 

Onderdeel van het directie eindbod is ook het gaan naar een beschikbare premie regeling met ingang van dit jaar. Onze insteek daarbij is geweest dat wij in geval van een CAO akkoord onze leden nogmaals de vraag gaan voorleggen waar hun voorkeur ligt. Zodat op deze wijze met de laatste informatie rekening gehouden kan worden en wij ook de kans hebben gehad om van deze informatie kennis te nemen en er richting onze leden ook iets over te zeggen.

Een akkoord over een nieuwe CAO had wat ons betreft een akkoord met een looptijd van 1 jaar moeten zijn, dit met een loonsverhoging van 2,25% per 1-1-2021. Daarmee was de gemiddelde loonstijging over de periode 2015 – 2021 uitgekomen op 2,04%. Voorwaar geen overdreven loonstijging lijkt ons. Vervolgens hadden we in de ledenvergaderingen kunnen beslissen of en zo ja welk deel van de 2,25% aangewend zou worden t.b.v. extra pensioenpremie.

Wanneer de werkgever graag een 2 jarige CAO wil dan was dat wat ons betreft best bespreekbaar geweest. In dat geval zou onze insteek geweest zijn om een loonsverhoging overeen te komen van 2,5%, met opnieuw de discussie in de ledenvergadering over welk deel al dan niet wordt aangewend voor extra pensioenpremie.

Onze inschatting is dat het eindbod van de werkgever er mede voor moet zorgen dat er voor beschikbare premie wordt gekozen. Een heel beperkte loonruimte (onder het niveau van de inflatie) over 2 jaar moet het laatste zetje die kant op zijn. Een discussie voeren over welk deel van de loonruimte eventueel naar pensioenpremie gaat wordt daarmee immers fors lastiger gemaakt. Een deel van een hele matige loonsverhoging ook nog eens gaan besteden aan meer pensioenpremie maakt dat de ontwikkelingen van de lonen nog verder onder het niveau van de verwachte inflatie komt te zitten. Daarmee dus “twee vliegen in één klap” zal de directie gedacht hebben, zo schatten wij in.

Wij vinden het, bij de door de werkgever voorgestelde loonsverhogingen, erg onlogisch om een CAO af te sluiten met een looptijd van 2 jaar. Een 1 jarige CAO ligt natuurlijk veel meer voor de hand dan een 2 jarige CAO met een loonsverhoging van 1% in dat 2e jaar. In geval van een 1 jarige CAO kan eind dit jaar gekeken worden ‘hoe de vlag er dan bij hangt’.

Het is nu aan jullie om ons te laten weten wat jullie van dit eindbod vinden. Wij adviseren jullie om dit eindbod af te wijzen.

Jullie kunnen ons per mail laten weten of jullie onze afwijzing van het eindbod steunen of dat jullie akkoord willen / kunnen gaan met het eindbod van de directie. Je kunt je stem per mail uitbrengen tot vrijdag 12 maart 2021.

Tot zover deze informatie, graag vernemen wij nu van de leden hun standpunt.

met vriendelijke groet,

Gerard van Dijk, bestuurder CNV vakmensen (g.vandijk@cnvvakmensen.nl)

Ron Vos, bestuurder FNV Voedingsindustrie (ron.vos@fnv.nl)

 

Bijlage:

 

  • Eindbod directie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads