Al het nieuws

CAO voorstellenbrief aan leden Qlip te Zutphen

Bijgaande de cao-voorstellenbrief Qlip welke naar jullie werkgever is ingezonden. Wij hopen op constructief overleg zodat we weer snel jullie cao kunnen verlengen. Vanwege corona beperkingen zal dat de eerste keer in elk geval digitaal plaatsvinden en wel op maandag 21 december aanstaande. We houden jullie op de hoogte!
Beste leden Qlip, In de bijlage vinden jullie de cao-voorstellenbrief welke naar de directie is toegezonden per gewone post en per email. De voorstellen zijn in nauw overleg met de FNV collega tot stand gekomen en op elkaar afgestemd. De bijlage spreekt voor zich.

Mocht u naar aanleiding hiervan contact willen opnemen dan kan via de email of via mijn mobiele nummer.

Met vriendelijke groet,

Gerard van Dijk
CNV Vakmensen
Mob. 06-2060.1819
email: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Downloads