Al het nieuws

1e cao overleg van start Qlip in Zutphen

Vandaag, maandag 21 december hebben we de aftrap gehad van de cao-besprekingen met jullie werkgever Qlip in Zutphen. Vanwege het corona-protocol is dit digitaal gegaan, maar daar zijn we inmiddels een beetje aan gewend. Hieronder gaat een kort verslagje van onze bevindingen.

Beste mensen,

Maandag 21 december jongstleden hebben we een eerste verkennend overleg gehad met de directie.

In dit overleg is stil gestaan bij het bedrijf Qlip en de ontwikkelingen in de voor Qlip relevante buitenwereld. Verder is ook stilgestaan bij de vraag hoe verder te gaan als het gaat om de pensioenregeling.  Gezien de complexiteit is daarover de afspraak gemaakt dat we het overleg voortzetten op vrijdag 8 januari 2021. Dit dan op basis van input van de pensioendeskundige van de werkgever en die van de vakbonden.

De uitkomst van dit overleg zullen we met jullie allen delen.

Verder is afgesproken dat het CAO overleg wordt voorgezet op woensdag 27 januari 2021.

Voor nu, allen fijne feestdagen toegewenst en een gezond 2021!

 

Vriendelijke groet,

Gerard van Dijk
vakbondsbestuurder CNV Vakmensen