Voortgang cao-overleg bij Rixona Aviko

Inmiddels hebben wij als vakbonden in een drietal overlegrondes geprobeerd om tot een nieuwe cao te komen voor Rixona. Daarover hebben we jullie ook per mail op de hoogte gehouden. Hierbij de stand van zaken na het derde overleg.

Beste CNV-leden bij Rixona,

Bonden (Varo, CNV Vakmensen en FNV) en directie van Rixona hebben donderdag 12 januari een derde overleg gehad over de nieuwe cao. De besprekingen verliepen positief en constructief; er zijn echter nog wezenlijke verschillen in opvattingen over wat nodig is om tot een redelijke compensatie van het verlies aan koopkracht door inflatie te komen. Partijen hebben er vertrouwen in dat een gezamenlijke uitkomst tot de mogelijkheden blijft behoren. Daarom gaan we eind van deze maand verder met de onderhandelingen.

De inflatie is in de afgelopen periode erg hoog geweest en dat heeft geleid tot een forse koopkrachtdaling voor alle werknemers van Rixona. De bonden hebben voorstellen geformuleerd die die koopkrachtdaling voor een stevig deel compenseren.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang van de besprekingen!

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je ook hier terecht!

Mede namens kaderlid Ayhan Kayabasi,

Jeroen Bruinsma
Bestuurder CNV Vakmensen
tel: 06-34497279

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error