Voorstellenbrief nieuwe cao Farm Frites per 1-7-2022

Op 1 september staat de eerste cao overlegronde gepland om te onderhandelen over een nieuwe cao Farm Frites. Op basis van jullie input via de enquête en de ledenraadpleging is de CNV voorstellenbrief opgesteld waarmee wij de onderhandelingen ingaan.

Een korte opsomming van de voorstellen:
 • Looptijd: 1 jaar, maar een langere looptijd is bespreekbaar
 • Inkomensverhoging: in procenten én centen
  • hoogte procenten: moet recht doen aan huidige economische omstandigheden en prijsniveau
  • hoogte centen: structureel maandelijks 100 euro bruto
 • Reiskostenvergoeding: overstappen naar het fiscale maximum
 • Uitzendkrachten: 
  • vast werk moet gedaan worden door personeel vast in dienst
  • zes maanden als uitzendkracht werken = vast contract aangeboden krijgen
 • Gesprek voeren en maatregelen bespreken over hoge werkdruk en gebrek aan waardering
 • Invoeren Regeling Vervroegd Uittreden
 • Invoeren generatiepact
 • Invoeren verlofsparen
 • Thuiswerkbeleid: concrete afspraken maken over inhoud en moment van invoeren
 • Aanvulling geboorteverlof en ouderschapsverlof: Farm Frites betaalt volledige loon door
 • Scholing en ontwikkeling: geen bezuinigingen en vast gespreksonderwerp tussen werknemer en leidinggevende
De volledige voorstellenbrief is in de bijlage te vinden.

Indien jullie aanvullingen willen doen, geef het dan zo snel mogelijk door aan Jaap Oostdijk of mij. Het eerste cao overleg staat gepland op donderdag 1 september 2022. Wij hebben informatie opgevraagd bij Farm Frites die wij voorafgaand aan het cao overleg wensen te ontvangen om goed voorbereid aan de onderhandelingen te kunnen beginnen en we inhoudelijk grote slagen kunnen maken. De voortgang van de onderhandelingen is mede afhankelijk van wat Farm Frites met ons deelt. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen,

Jaap Oostdijk

en

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads