Vervolgstappen faillissement Crown van Gelder

Gister en vandaag zijn de bijeenkomsten geweest die de curator heeft georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de curator veel verteld over hoe het proces verloopt en wat er allemaal gaande is. Ook het UWV was aanwezig en heeft informatie gegeven over de inschrijfdagen op 1, 2 en 3 februari en hoe verder.

Juridisch advies

Volgende week zullen jullie de formulieren invullen zodat het UWV jullie salaris kan gaan uitbetalen. Mocht je nadere vragen hebben over jouw individuele situatie, dan kun je contact opnemen met CNV om juridisch advies in te winnen. Bijvoorbeeld met betrekking tot een bijzondere toeslag op je salaris, verlofuren of andere zaken. Net als UWV kunnen onze juristen aan de hand van je loonstroken en contract uitrekenen welk salarisbedrag UWV uit moet keren. Ook kan CNV leden adviseren over wat jij eventueel als vordering bij de curator kunt indienen.

Mogelijke doorstart

Wat tijdens de bijeenkomsten van de curatoren ook is aangegeven, is dat er meerdere gegadigden kopers zich hebben gemeld die een doorstart zouden willen maken. Het belang van alle medewerkers is hierin ook toegelicht door de curator en ook door een aantal collega’s. Uiteraard vinden wij het als vakbond CNV het goed nieuws als er een doorstart plaats kan vinden en daarmee ook de huidige medewerkers worden overgenomen. Dat zorgt er ook voor dat de continuïteit van de onderneming kan worden gewaarborgd.

Dat neemt niet weg, dat ieder individu zich natuurlijk wel altijd kan laten informeren over eventuele andere mogelijkheden. Het kan zijn dat een doorstart om wat voor reden dan ook niet door gaat of dat dit in een vorm gebeurt waarbij niet iedereen zijn baan behoudt. Vanuit de vakbonden ondersteunen wij vakbondsleden en niet-leden die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt.

Ledenvergadering februari

Goed om te weten is dat wij vanuit de vakbonden dit gehele proces nauwlettend in de gaten houden en op de achtergrond ook druk bezig zijn met alles wat hierbij komt kijken. We hebben geregeld contact met curatoren.

Een faillissement brengt veel onzekerheid en stress met zich mee. Komende dagen hopen wij dat er meer duidelijkheid komt over de mogelijke doorstart. CNV zal samen met FNV in februari een ledenvergadering organiseren. Wat mij betreft zijn niet vakbondsleden ook welkom om mee te praten. Tijdens deze ledenvergadering bespreek ik graag met jullie hoe jullie aankijken tegen een eventuele doorstart. Daarnaast kunnen wij als vakbonden inventariseren welke ondersteuning wij jullie kunnen bieden.

De uitnodiging en de datum en tijd voor de ledenvergadering volgt volgende week.

Mirjam van Leussen
vakbondsbestuurder

M. 0628866597

E.  m.vanleussen@cnvvakmensen.nl

 

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error