Vakbonden CNV en FNV bereiken principeakkoord met Avebe

Na het afwijzen van het eindbod door de leden van de beide vakbonden, stond er vandaag een nieuwe ronde van gesprekken gepland tussen cao partijen.

Tijdens het overleg zijn goede inhoudelijke discussies gevoerd. Met begrip voor elkaars standpunten en rekening houdend met de verschillende belangen is een uiterste poging gedaan om alsnog tot een akkoord te komen.

Het doet ons goed om jullie te kunnen mededelen dat dit is gelukt. Omstreeks 12.00 uur vanmiddag bereikten de onderhandelingsdelegaties van FNV, CNV en Avebe een principe akkoord.

De precieze details van dit akkoord worden snel met de leden gedeeld. Tijdens ledenbijeenkomsten zullen we een toelichting geven op het proces en de inhoud van het akkoord.

Mocht je in de tussentijd een prangende vraag hebben neem dan contact op met een van de leden van de onderhandelingsdelegatie.

Namens FNV                                              Namens CNV Vakmensen

Ronald Boelman                                         Erik Braam
Harmjan Ruiter
Luc Tijmes

Ron Vos Bestuurder FNV                             Anthony Williams Bestuurder CNV Vakmensen