Update vanuit het technisch overleg Aviko, FNV en CNV

Vandaag 12 februari heeft er technisch overleg plaatsgevonden inzake mogelijke acties vanuit collega vakbond FNV. Er zijn allerlei veiligheidsafspraken gemaakt. In dit bericht nogmaals de toelichting over de spelregels.

Voor de werkwilligen is afgesproken dat zij bij indienst melding een aanwezigheidregistratie formulier tekenen. Stakers worden niet op het terrein van Aviko toegelaten.

Spelregels stakingsactie

De collega vakbond heeft Aviko een ultimatum gestuurd en dit ultimatum(laatste oproep om te voldoen aan de eisen van collega vakbond ) loopt maandag 12 februari 2024 om 12.00 uur af.  Indien  Aviko niet ingaat op de eisen van collega vakbond is de weg vrij voor FNV om acties uit te  roepen, waaronder werkonderbrekingen en stakingen.

Proces tot een cao resultaat Aviko en CNV

Na 4 onderhandelingsrondes hebben Aviko en CNV een CAO resultaat bereikt, zie bijlage onderhandelingsresultaat, en dit cao resultaat is intensief besproken met de CNV CAO commissie. Op haar advies is het resultaat “neutraal” voorgelegd aan de leden van Aviko. Verder heeft CNV op 3 januari 2024 twee ledenbijeenkomsten gehouden voor nadere toelichting op het resultaat. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat bijna 70% van de CNV leden gestemd hebben “VOOR” het cao resultaat en de cao in meerderheid is geaccepteerd.

De overwegingen hierbij waren dat de Collectieve- en tredeverhogingen in voldoende mate een verbetering van het inkomen tot gevolg hebben (gemiddeld 8%) en de omzetting van de winstdelingsregeling tot een VASTE 14 loonperiode extra pensioen opbouw tot gevolg heeft. Dit is structureel inkomen dat voor (jongere) collega’s meetelt bij het aanvragen van een hypotheek, ook meetelt voor sociale wetgeving WIA(arbeidsongeschiktheid) en WW en extra vakantie toeslag inkomen. Kortom een reële deal.

Hiernaast hebben wij zowel Aviko en onze collega vakbond laten weten af te wachten of zij alsnog tot een CAO resultaat zouden komen. Er zijn hiervoor twee gesprekken geweest en deze hebben helaas geen oplossing gebracht. (zie bijlage memo Aviko van 6 februari 2024).

FNV staakt en CNV Niet

In sommige gevallen besluit het FNV wel tot een staking, CNV niet. Je beslist dan zelf of je mee staakt. Als lid van CNV kun je alleen niet inschrijven voor een stakingsuitkering.

Wat te doen en wat zijn je rechten/plichten;

Een stakende vakbond roept werknemers altijd op om geen besmet werk te verrichten. Met besmet werk wordt werk aangeduid dat normaliter door stakers wordt verricht. Hoewel CNV zelf niet staakt roepen wij je wel op je collega’s die wel staken te respecteren door het werk van stakers niet over te nemen.

Ook zullen wij tijdens een technisch overleg met de werkgever hiervoor aandacht vragen.

Werkwilligen hebben als zij worden opgeroepen door werkgever gewoon recht op loon. Kom je door de staking in een onveilige positie dan kun je onder omstandigheden aanspraak maken op een molestuitkering van CNV. Neem hiervoor contact op met je bestuurder, Peter de Ridder 06-51601997. Wil je hiervan gebruik maken, meldt je dan niet als werkwillige, maar beroep je op molest en maak gebruik van de molestuitkering. Deze kunnen we dan toesturen.

Heb je toch nog vragen?

Op de Aviko cao-pagina kun je alle berichten over het cao-traject teruglezen, reageren en altijd jouw vragen stellen. En je mag ook contact opnemen ondergetekende.

Peter de Ridder
bestuurder
06 5160 1997
p.deridder@cnvvakmensen.nl