Update cao onderhandelingen BLC

Eind november heeft BLC de vakorganisaties uitgenodigd voor een gesprek. Afgelopen dinsdag 14 maart 2023 zijn wij begonnen met de onderhandelingen over jullie cao. Tijdens deze eerste ronde waren jullie kaderleden, Annemieke Verstege, Robert Jan van der Horst, Harry Borst, Peter Verbaas en Robin Kramer voor FNV voedingsindustrie aanwezig en voor CNV Vakmensen waren de kaderleden Bart Driesten, Wilco de Best en Hans Harskamp er. De eerste ronde is in een goede en constructieve sfeer verlopen.

Verloop gesprek
Allereerst heeft jullie bestuurder een update gegeven over de stand van zaken. Het gaat zonder meer goed met jullie onderneming. De voorgenomen bouw van de nieuwe fabriek gaat door en er is geen reden voor zorg over de toekomst. Wij hebben uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat jullie zeer verrast zijn over de RAB uitkering en de nodige twijfels hebben over de onderliggende cijfers. Wij willen hier graag in een vervolg gesprek met BLC verder op in gaan. BLC heeft er mee ingestemd om dit gesprek te voeren.

Aansluitend hebben wij de voorstellen van beide bonden gepresenteerd en een toelichting gegeven en de nodige vragen beantwoord. De volledige voorstellenbrief vind je als bijlage.

Jullie werkgever heeft zelf geen voorstellen ingediend. Wel is er aangegeven dat er enige wijzigingen worden gewenst ten voordele van beide partijen.

Hoe verder
Op vrijdag 24 maart 2023 as vervolgen we de onderhandelingen. Na de volgende ronde verwachten wij concrete reacties te kunnen presenteren aan jullie.

Vragen, opmerkingen of andere zaken
Heb je vragen, opmerkingen of wil jij of je collega lid worden? Meld je dan bij een kaderlid actief op jou locatie. Deze zal zorgen dat dit correct wordt afgehandeld.

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl

Downloads

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error