Uitslag van de stemming IFF bekend

Na de bijeenkomst met leden waarin een aantal vragen werden gesteld, zijn de documenten en de link naar het stemformulier verstuurd. Inmiddels is de uitslag bekend.

Leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen. Hiermee is het proces van de onderhandelingen afgerond en is de nieuwe cao IFF een feit.

De teksten worden aangepast, de lonen en loontabellen worden aangepast en ook de nabetalingen van de salarissen worden verwerkt. Immers, de lonen zijn met ingang van 1 januari 2022 met 3% én met € 30,-- bruto verhoogd.  

Meepraten en vragen stellen 

Het resultaat van onderhandelingen vind je in de vorige mail of op de cao- pagina https://www.cnvvakmensen.nl/voeding/voeding/cao-iff/.
Op deze cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. 

Mocht je vragen/opmerkingen hebben? laat het mij weten, k.huntjens@cnvvakmensen.nl.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-47 82 68 77
E  k.huntjens@cnvvakmensen.nl