Uitslag stemming cao Refresco Bodegraven

Op vrijdag 9 februari 2024 zijn de vakbonden op locatie in Bodegraven geweest om het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor Refresco Bodegraven toe te lichten, vragen te beantwoorden en uiteindelijk ter stemming te leggen bij de vakbondsleden.

Zoals we ook hebben toegelicht tijdens de ledenvergadering is dit onderhandelingsresultaat er gekomen nadat is geconcludeerd dat het harmoniseren van de cao’s Bodegraven en de Drankenindustrie tot een ondernemings-cao voor alle werknemers van Refresco op dit moment negatieve gevolgen heeft voor de werknemers, zoals het achterblijven van een loonsverhoging.

De werkgever heeft op 30 januari 2024 een loonvoorstel neergelegd voor 18 maanden, gelijk aan het resultaat bij de cao Drankenindustrie.
Dat voorstel was het volgende:

  • 2% structurele loonsverhoging per 1 januari 2024;
  • 2% structurele loonverhoging per 1 juli 2024;
  • 2% structurele loonsverhoging per 1 januari 2025.

Looptijd cao: 1 januari 2024 tot en met 1 juli 2025 (18 maanden)

Uitslag stemming

Na de toelichting en het beantwoorden van de vragen, hebben de vakbondsleden de gelegenheid gekregen om te stemmen over dit onderhandelingsresultaat. De stemmen zijn geteld, voor zowel CNV als FNV geldt een soortgelijke uitslag.

Van de leden die hun stem hebben uitgebracht heeft een ruime meerderheid TEGEN het onderhandelingsresultaat gestemd. Dat betekent dat Refresco Bodegraven voorlopig geen nieuwe cao heeft.

Wat nu?

Op woensdag 6 maart 2024 hebben we nog een gesprek staan met de werkgever om over de uitslag van de stemming en mogelijke vervolgstappen te gaan praten. Na dit gesprek brengen we jullie weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en bepalen we samen hoe we verder gaan.

Maak je collega lid!

Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken, zoals een nog niet georganiseerde collega. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we kunnen onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar CNV leden werven.

Ze kunnen ook zelf lid worden via www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan/. Word lid!

Cao-online

Op de cao-pagina kun jij jouw vragen stellen en ook reageren. Het hele cao-traject is daar te volgen en terug te lezen. Ga naar jouw cao-pagina Refresco.

Mede namens de collega bestuurders:
Cem Lacin – Bestuurder FNV
Gerard van der Lit – Bestuurder De Unie

Rémy Biesmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-28 33 42 84
r.biesmans@cnvvakmensen.nl