Uitnodiging ledenvergadering 15 februari

Gisteren hebben de curatoren laten weten dat de geïnteresseerde partijen tot 7 februari 12.00 uur een bieding kunnen uitbrengen. De biedingen zullen vervolgens worden geëvalueerd door de curatoren. De OR zal ook advies uitbrengen over de biedingen. Het faillissement en ook de eventuele doorstart hebben natuurlijk gevolgen voor jullie als werknemers. Als vakbonden CNV en FNV organiseren wij op 15 februari een ledenvergadering. Wij bespreken graag hoe jullie aankijken tegen een doorstart en wat dit betekent voor jullie arbeidsvoorwaarden.

Ledenvergadering woensdag 15 februari

Deze ledenvergadering is voor de leden van CNV en FNV maar ook nadrukkelijk voor niet-leden! Alle collega’s die vallen onder de cao Crown van Gelder zijn welkom. Vanwege de verschillende dienstroosters en de grote groep collega’s, vinden er 15 febuari twee ledenvergaderingen plaats.

De ledenvergadering zal niet plaats vinden op het terrein van Crown van Gelder maar een locatie in de buurt. Wij zullen die locatie zo snel mogelijk aan jullie doorgeven, maar verzoeken om in elk geval de datum en tijdstip te noteren in de agenda.

Woensdag 15 februari
11.30 – 12.30 uur

Locatie volgt

Woensdag 15 februari
14.30 – 15.30 uur

Locatie volgt

 

Naar verwachting is er 15 februari meer bekend over de mogelijke doorstart en wellicht zelfs welke partij de doorstart maakt. Als wij deze informatie hebben kunnen wij ook steeds concreter inschatten welke gevolgen dit heeft voor jullie als personeel.

Zoals door de curatoren is aangegeven zijn jullie als personeel van grote waarde, ook voor de partijen die geïnteresseerd zijn in een doorstart. Als vakbonden vertegenwoordigen wij jullie belangen, om dit goed te kunnen doen is het belangrijk om te weten wat jullie zorgen en wensen zijn. Op die manier weten we waar wij op moeten inzetten zodra er een doorstart plaatsvindt. Ook willen wij op 15 februari graag inventariseren welke ondersteuning wij kunnen bieden aan de mensen die eventueel op zoek willen naar ander werk.

Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben over de gevolgen van het faillissement, de mogelijke doorstart of andere zaken, bel, app of mail mij gerust.

Mirjam van Leussen
vakbondsbestuurder

M. 0628866597
E.  m.vanleussen@cnvvakmensen.nl