Tussenstand cao onderhandelingen en uitnodiging ledenvergaderingen

Op 16 september hebben we voor de 3e keer onderhandeld met Cargill over jullie nieuwe cao. Cargill weigert een acceptabel loonbod te bieden. De onderhandelingen verlopen stroef en traag. In deze nieuwsbrief informeer ik jullie over de tussenstand en nodig ik jullie uit voor ledenvergaderingen.

Laatste loonbod van Cargill

Cargill heeft zijn loonbod van 1% boven de APC verhoogt naar 2%, maar voor de looptijd willen zij 20 maanden aanhouden. Hierdoor is de loonsverhoging op jaarbasis ongeveer op 1,2%! In de derde onderhandeling komt Cargill in feite met 0,2% loonsverhoging op jaarbasis.

Cargill verkeerd niet in een financieel probleem, heeft opnieuw een extreem goed jaar gedraaid en hoge winsten behaald. Het is daarom onbegrijpelijk waarom Cargill met zo’n extreem laag loonbod komt. Als vakbonden hebben CNV en FNV gevraagd om APC + 5% en 100 euro met een looptijd van 12 maanden.

Tussenstand na de derde onderhandelingsronde

Na drie onderhandelingen is duidelijk merkbaar dat bij Cargill een andere wind waait. We hebben niet alleen over loon onderhandeld. Helaas wil Cargill ook op andere onderwerpen bijna niet tegemoet komen aan de voorstellen van CNV of FNV. Ook op andere onderwerpen zien we dat Cargill inzet om de arbeidsvoorwaarden te versoberen of te verslechteren.

Voorbeelden van de voorstellen van jullie werkgever:

  • 80-96-100 regeling wijzigen naar 80-90-100 waardoor volgens Cargill eigen zeggen 1 miljoen euro ruimte is. Dit zou dan als loon teruggegeven kunnen worden.
  • De ouderenregeling koppelen aan de AOW-leeftijd (AOW-9)
  • Sociaal Plan versoberen zodat oudere werknemers een lagere transitievergoeding ontvangen dan nu het geval is.
  • Aanvulling ouderschapsverlof versoberen voor de hoge schalen in de cao Cargill

Tussenstand voorstellen van CNV

Winstdeling voor medewerkers in de cao

Cargill is niet akkoord

5 mei als feestdag opnemen in de cao

Cargill is niet akkoord

Ruilen van feestdagen voor werknemers met andere religieuze achtergrond

Cargill is niet akkoord

Structureel werk, zoals schoonmaak, beveiliging, technische dienst en catering terugbrengen onder de cao Cargill

Cargill is niet akkoord

Plafond afspreken voor het aantal flexwerkers

Cargill is niet akkoord

Flexibiliteitstoeslag

Cargill is niet akkoord

ATV uren herstellen van 182 naar 184 uur

Cargill wil dit in een werkgroep bespreken

Geen overwerk voor 59plusser in 80% regeling

Cargill onderzoekt de mogelijkheden

Bij 4 medewerkers in de 80% regeling in dezelfde functie 1 nieuwe medewerker aannemen

Cargill onderzoekt de mogelijkheden zoals afgesproken met de OR in Botlek

Stagevergoeding MBO/HBO/WO stagairs 600 euro obv 40 uur

Cargill is akkoord!

Inzicht in aantal flexwerkers

Cargill is akkoord!

Vergewisbepaling over beloning van uitzendkrachten

Cargill is akkoord!

Waar is Cargill mee bezig?

Het komt ons over alsof er een sterk centralistische aansturing en coördinatie is. Het lijkt op een strategie met een aanval op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers en de positie van de vakbonden. Cargill is slecht op een paar punten tegemoet gekomen aan de voorstellen van CNV.

Maar we bespeuren dat Cargill vakbonden CNV en FNV tegen elkaar uit wil spelen om de APC die vorig jaar met FNV is afgesproken van tafel te krijgen. Als vakbonden willen wij dit jaar beide een goede cao afsluiten die past bij de financiële en economische positie van Cargill. CNV ziet geen reden om de cao te versoberen.

Hoe nu verder?

We blijven uiteraard hopen dat Cargill tot andere inzichten komt. Op 13 september is een korte nieuwe onderhandelingsronde ingelast. Maar gezien er een andere wind waait en uit de inzichten die wij inmiddels hebben opgedaan hebben wij niet veel vertrouwen dat we op 13 september in de 4e onderhandeling uit zullen komen.

We willen meer tempo in het cao traject. We zijn inmiddels al maanden verder sinds de eerste onderhandelingen. Daarom hebben we ledenvergaderingen ingepland eind september en begin oktober.

In deze ledenvergadering wordt de stand van zaken rond de cao-onderhandelingen toegelicht en besproken door de leden. Tevens dienen de leden een besluit te nemen over de vervolgstappen. Samen met de leden zullen zowel FNV als CNV de balans opmaken. Gaan we door onderhandelen of over tot actie.

Afhankelijk van de voortgang van de 4e cao-onderhandeling zal in de ledenvergaderingen één van de volgende 3 scenario’s besproken worden en hierover besluit genomen worden:

  • Op 13 september komen we er niet uit: Als Cargill niet met een significant beter loonbod komt, komt de CNV-delegatie geen steek verder. We zullen op dat moment dan de afweging maken of we uit onderhandeld zijn of niet. In het geval dat we uit onderhandeld zijn zal in de ledenvergadering over de vervolgstappen besluiten genomen. Als we besluiten over het stellen van een ultimatum en acties doen we dat tijdens de vergadering met de aanwezige leden!
  • Er is een cao-resultaat bereikt: Dit in de ledenvergadering bespreken en daarna zal er schriftelijk gestemd worden over het resultaat.
  • Cargill komt met een eindbod: In de ledenvergadering wordt dit besproken en met negatief stemadvies voorgelegd aan de leden. Wijzen de leden het eindbod van Cargill af dan zal met de aanwezige leden gestemd worden over het stellen van ultimatum aan Cargill en voeren van acties.

Kom naar de CNV ledenvergadering op jouw locatie

Het betreft een ledenvergadering waarin een formeel besluit kan worden genomen om te gaan staken. We roepen alle CNV leden op die onder de cao Cargill BV vallen om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Bergen op Zoom: woensdag 4 oktober om 13:00 uur en 15:00 uur (locatie volgt)

Sas van Gent: dinsdag 3 oktober 2023 om 12:30 uur en 14:00 uur (locatie volgt)

Amsterdam: vrijdag 6 oktober 2023 om 13:30 en 15:15 uur (locatie volgt)

Botlek: donderdag 21 september 2023 om 13:30 uur en 15:00 (locatie volgt)

Deventer: donderdag 5 oktober 2023 om 13.30 en 15.00 uur (locatie volgt)

 

Iedereen is welkom

Als jouw collega ook mee wil praten, maar (nog) geen CNV lid is, kan hij/zij zich of via deze link:

Sluit je aan | Lid worden | CNV Vakmensen - Vakmensen | CNV Vakmensen

Tot ziens tijdens de ledenvergadering.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de CNV kaderleden,

Mirjam van Leussen

Bestuurder CNV Vakmensen

T: 0628866597 E: m.vanleussen@cnvvakmensen.nl 

Wil je reageren of heb je een vraag aan Mirjam? Stel hem hier..

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error