Start cao onderhandelingen en CNV voorstellenbrief

Woensdag 16 november starten de onderhandelingen voor jullie cao in 2023. Dankzij jullie inbreng kan CNV Vakmensen duidelijke voorstellen doen. We willen dat de Groothandel Groenten en Fruit (GGF) ook in de komende jaren een aantrekkelijke sector is om in te werken. De economische situatie is ongewis. We hebben te maken met een hoge inflatie, energiecrisis en krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een passende reactie en betere arbeidsvoorwaarden.

Dank voor jullie reacties

We hebben reacties gekregen van collega’s uit het hele land. De GGF cao moet eerlijk zijn voor jong en oud, vast en flex. In de cao maken we afspraken die gelden voor al jullie collega’s. We kregen reacties van chauffeurs, operators, logistiek medewerkers en kantoorpersoneel. CNV Vakmensen heeft jullie mening overgenomen in de CNV-voorstellenbrief.  In de bijlage treffen jullie de volledige voorstellenbrief die namens de leden aan jullie werkgever is toegestuurd als inzet van de onderhandelingen.

Forse loonstijging 2023

Vanwege de stijgende prijzen willen CNV Vakmensen en de andere vakbonden dit jaar een forse loonstijging in de sector GGF. Wij verwachten een loonstijging die ervoor zorgt dat mensen goed kunnen rondkomen.

Werken moet lonen. Het minimumloon en de uitkeringen zullen in Nederland 10% worden verhoogd per 1 januari 2023. Deze verhoging is hard nodig als we kijken naar de stijgende prijzen in de supermarkt, de benzinepomp en woninghuur. In september 2022 stemde het Europees Parlement in met nieuwe wetgeving om armoede in Europa tegen te gaan. Onderdeel daarvan is de nieuwe Europese richtlijn voor toereikende minimumlonen. Voortaan moet 60% van het mediaanloon de toetssteen zijn voor EU-lidstaten om de hoogte van het minimumloon te bepalen. Voor Nederland betekent dit dat het minimumloon € 14 bruto per uur zou moeten zijn.

In de huidige cao GGF is het laagste volwassenloon € 11,04 bruto per uur. CNV Vakmensen vind het belangrijk dat werken loont. Met een loon dat lager is dan € 14 per uur kunnen mensen in Nederland bijna niet rondkomen, laat staan een gezin onderhouden. Loonstijging van € 11,04 naar € 14 euro betekent een structurele loonstijging van € 488,33 bruto per maand.

CNV Vakmensen stelt daarom voor alle lonen met €488,33 bruto per maand te verhogen in de cao 2023. Dit betekent een loonstijging van 26,85% voor de laagste loonschaal (aanstellingsschaal A is nu € 1817). Het betekent een loonstijging van 11,75% voor de hoogste loonschaal (schaal I met 10 functiejaren is nu € 4135).

Nieuwe CNV leden

Als we na de volgende onderhandelingsronden een onderhandelingsresultaat hebben bereikt leggen we dat voor aan onze leden. Alleen leden kunnen hun stem uitbrengen. De stemuitslag bepaalt of wij akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat en de nieuwe cao afspraken.

CNV Vakmensen geeft tot 1 januari korting op de contributie voor nieuwe leden. Nieuwe leden betalen 20,23 euro voor 6 maanden lidmaatschap. Bestaande leden die een nieuw lid inschrijven ontvangen een cadeaubon van 20 euro.

In de cao GGF (artikel 46 lid 6) is bovendien een fiscale regeling afgesproken waardoor leden een deel van vakbondscontributie terug krijgen van de werkgever .

Hoe meer CNV leden, hoe sterker wij staan aan de onderhandelingstafel, hoe beter jullie cao.

Meer informatie over onze ledenactie lees je op www.cnv-ledenwerven.nl

Reageren?

Mocht je nog vragen hebben bel of mail mij gerust. Ook kun je terecht op de cao-pagina.  Je kunt je vragen daar stellen en ook reageren!

Mirjam van Leussen, waarnemend bestuurder CNV Vakmensen
06 2886 6597 / m.vanleussen@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads