Resultaat bij IFF, nu reactie leden gevraagd

Enkele weken geleden hebben we je via een nieuwsbrief laten weten dat er nog wat zaken liepen rondom de cao. We hebben de afgelopen tijd meerdere malen contact hierover gehad met jouw werkgever.

Nu is dan het moment dat we hetgeen wat nu op tafel ligt aan je voor willen leggen ter stemming. Dit zullen we via een digitale stemming doen. Maar voordat we dit gaan doen, willen we je uitnodigen voor de ledenvergadering.

Toelichting

Tijdens de ledenvergadering zullen we je meenemen in het proces en toelichting geven hierop. Ook zullen we nader toelichten waarom het allemaal zo lang heeft geduurd en waar we tegenaan zijn gelopen. We zijn er natuurlijk ook om de vragen te beantwoorden.

Wat belangrijk is om te weten, is dat we nog niet volledig tevreden zijn met hetgeen op tafel ligt betreffende de RVU-regeling. Tot op de dag van vandaag hebben we hierover gesproken met jullie werkgever.

Ledenvergadering

Gezien het erop lijkt dat we niet op één lijn zitten en dit ook niet zal gebeuren en we al een hele lang tijd bezig zijn, hebben we besloten dat we de leden niet langer willen laten wachten. Daarom zullen we dit allemaal tijdens de ledenvergaderingen met je bespreken. Uiteindelijk is het aan de leden om hun stem hierop uit te brengen.

We hopen je dan ook graag te zien op de ledenvergadering! Let op, de vergadering is online via MS Teams. Tot dan!

Meepraten en reageren

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben? Neem dan met mij contact op, liefst per mail.
Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-47 82 68 77
E  k.huntjens@cnvvakmensen.nl