Q&A Van CNV over de situatie rond cao-onderhandelingen Cargill

Om duidelijkheid te verschaffen rond de cao Cargill hebben we voor jullie (onze leden) een korte Q&A opgesteld met vragen die zouden kunnen spelen rond het cao-proces
Waar staat CNV op dit moment in het cao-proces ?
CNV is nog in onderhandeling met Cargill. Morgen (26 juli) wordt er verder gesproken. Wij hebben een voorstel gedaan aan Cargill om tot een oplossing te komen. 5% voor een jaar en 100 Euro maandelijks  structureel erbij per 1 augustus.

Wat gebeurt er daarna?
De uitkomsten van dat overleg zullen we kort daarna met jullie delen. Dan bespreken we ook de vervolgstappen.

Ik heb begrepen dat (collega-vakbond) FNV vanaf morgen een ultimatum laat verlopen. Wat betekent dit voor ons ?
Iedere vakbond maakt zijn eigen afweging. Het vooralsnog niet kunnen afspreken van een automatische prijscompensatie betekent voor FNV dat men al een paar weken uitonderhandeld is en daarom zijn leden oproept om actie te voeren. Het staat eenieder vrij om deel te nemen aan acties onder de vlag van FNV, maar CNV zal deze acties op dit moment in de tijd niet ondersteunen. Ten eerste zijn we nog in gesprek met Cargill, hopen we met alle partijen snel weer een nieuwe cao af te sluiten en zijn we dus nog niet uitonderhandeld, wat altijd een voorwaarde is voor acties. Ten tweede geven wij er vooralsnog de voorkeur aan om vanuit onze rol als sociale partner en contractpartij niet al tijdens een nog lopende cao tot acties over te gaan, hetgeen ook over het algemeen het gebruik is bij cao-onderhandelingen.

Ik wil als CNV-lid meedoen met acties van het FNV. Kan dat ?
Ja, dat kan. Het verschil is wel dat zolang de leden van CNV niet hebben besloten op een actievergadering voor acties te stemmen (75% moet daar voor zijn) er geen stakingskas open gaat vanuit CNV die je (deels) compenseert voor deelname aan een staking. Of en zo ja wanneer die stakingskas open gaat besluiten we pas op basis van dat we volledig weten wat er bij Cargill in het vat zit. Zodra we dat weten zullen we jullie daarover berichten. 

Wat betekent dit voor de verhoudingen tussen leden van vakbonden en andere medewerkers ?
CNV roept op om elkaars beslissingen te respecteren. Er is een recht op staken (maar geen plicht) en we gaan ervan uit dat eenieders keuze wordt gerespecteerd, ook als dat even lastig is moet je collegialiteit behouden. We hebben geen conflict met andere bonden, maar willen dat Cargill zo snel mogelijk met een oplossing komt die een brede groep medewerkers tevreden stelt. 

Vragen/opmerkingen
Wij hopen gauw met meer nieuws te komen komen. Voor vragen en opmerkingen, contacteer je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl