Onderhandelingsresultaat Unilever bereikt

Op 7 september onderhandelden CNV Vakmensen en FNV voor de derde keer met Unilever over een nieuwe cao voor de medewerkers van WL1. We gingen deze onderhandelingen sceptisch in gezien het vertrekpunt na de tweede ronde. Zouden we wel voldoende tot elkaar kunnen komen om een onderhandelingsresultaat met elkaar te bereiken?

Het heeft van beide kanten geëist goed naar elkaar te luisteren, bezwaren en breekpunten duidelijk uit te spreken en te zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk is er een totaalpakket uitgekomen waarvan wij vinden dat dit het maximaal haalbare resultaat is op basis van de onderhandelingen. Landelijk gemiddeld binnen de Voedingsindustrie en binnen Diensten ligt in augustus 2022 rond 3% per 12 maanden. Wel zien we dat daar waar gestaakt wordt, er hogere resultaten worden bereikt.

Samenvatting van het bereikte onderhandelingsresultaat

  • Looptijd 12 maanden: van 1 april 2022 – 31 maart 2023.
  • Per 1 april 2022 een structurele loonsverhoging van 3,5% en zodra de cao rond is een eenmalige uitkering van € 500,- bruto bij fulltime dienstverband. Parttimers ontvangen de vergoeding naar rato. Ook uitzendkrachten die op het moment van uitbetaling worden ingeleend door Unilever, ontvangen deze eenmalige vergoeding.
  • Thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuisgewerkte dag. Dit is momenteel het maximaal vrijgestelde bedrag, maar zodra deze wordt verhoogd zal Unilever daarin mee gaan.
  • Voor WL1 gaat dezelfde bonus van het Performance Management gelden als nu al voor WL2+ geldt. Dit houdt in dat de hoogte van je bonus mede wordt bepaald door de score van jouw merit. Om dit goed aan te laten sluiten, worden de huidige stappen 1 tot en met 5 vervangen door 0 tot en met 150% (zie het totale onderhandelingsresultaat voor de tabel). Dit systeem heeft als voordeel dat wanneer je beter presteert dan 100% (nu 3), je een hogere bonus ontvangt dan nu het geval is. 
  • Aan de merit verandert verder niets! Het wordt dus niet zoals bij WL2+ afhankelijk van een budget dat gebaseerd is op de bedrijfsresultaten.
  • Uitbetaling van de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) kan nu naast een betaling ineens ook per maand worden uitgekeerd. De keus hiervoor is aan de werknemer. Laat je goed informeren door je financieel adviseur wat voor jou de beste keus is.
  • Eerste jaar lidmaatschap is gratis, dus meld je collega’s aan!
    Het totale onderhandelingsresultaat tref je in de bijlage aan.

Hoe nu verder?

Daar beide bestuurders van CNV Vakmensen en FNV momenteel op vakantie zijn, en we jullie volledig te woord willen staan bij vragen, worden jullie in de week van 26 september verder geïnformeerd over hoe de ledenraadpleging zal plaatsvinden.
We vragen jullie dan om je uit te spreken over het bereikte onderhandelingsresultaat. Voor nu wilden we jullie alvast informeren over het bereikte resultaat met deze nieuwsbrief. Wil je meer weten, heb je vragen of opmerkingen, spreek dan één van de kaderleden aan of stuur mij een e-mail.
Voor vragen en opmerkingen kun je ook terecht op de cao-pagina.

Namens de onderhandelingsdelegatie, kaderleden FNV en CNV
Henk Husken & Herman van der Heide
Peter de Boer, Rob Menting & Natasja den Daas
en 
Mandy Peters, bestuurder FNV Voedingsindustrie,
Aletta Bulsink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2047 1888 / a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Downloads