Onderhandelingsresultaat cao Dalli en uitnodiging bijeenkomst

Tijdens de ledenvergaderingen van 10 oktober en 24 oktober is het eindbod van jullie werkgever, Dalli de Klok, massaal afgewezen. De boodschap van jullie was duidelijk: terug naar de onderhandelingstafel en dat hebben we de 24ste ook bij Dalli aangegeven.

8 november zijn we weer om tafel gegaan en ook nu weer verliepen de onderhandelingen constructief. Er is duidelijk aangegeven dat het loonbod echt te weinig is. Het loonoffer van vorig jaar met de inflatie die er nu is maakt het eindbod onacceptabel. Dalli heeft op zijn beurt  aangegeven nog steeds in zwaar weer te zitten. De reorganisatie is nog aan de gang en er wordt ook dit jaar verlies geleden, maar Dalli heeft ook aangegeven begrip te hebben voor de situatie van het personeel. Dit alles heeft geleid tot een nieuw loonbod wat wij goed genoeg vinden om jullie neutraal voor te leggen als onderhandelingsresultaat. Onderstaand het nieuwe loonbod.

De salarissen en de CAO-salarisschalen structureel verhoogd op de volgende wijze:

-Per 1 juli 2022 : 3%
-Per 1 juli 2022 worden de salarissen en de CAO-salarisschalen verhoogd met 23 euro per maand (= gemiddeld 0,5%)
-Per 1 januari 2023 : 1%
-Eenmalige uitkering. Alle medewerkers die op 1 januari 2023 in dienst zijn van Dalli ontvangen een eenmalige uitkering van 100 euro netto naar rato.
-Verder is er mbt de duo en trio banen een wijziging waarbij de koppels elkaar kunnen vervangen in de vakanties om zo meer loon te genereren, maar dit is niet meer verplicht.

Dit onderhandelingsresultaat willen de bonden graag volgende week donderdag 24 november met jullie bespreken en ter stemming brengen. In de bijlage vind je het totale onderhandelingsresultaat.

Helaas is het ons niet gelukt om snel meerdere data te prikken en daarom willen we jullie uitnodigingen voor de gezamenlijke ledenvergadering op:

Datum: Donderdag 24 november 2022
Tijd: 13.30 uur tot 14.30 uur
Locatie: Kantine

Er is met de directie afgesproken om jullie zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om bij deze ledenvergadering te kunnen zijn. Wie niet bij de ledenvergadering kan zijn, kan per mail tot donderdag 24 november 2022 14.30 uur doorgeven of hij/zij akkoord is of niet.  

Mede namens de kaderleden,

Rick Pellis en Liza van Nuysenburg

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error