Nieuwsbrief Groothandel Groenten en Fruit

Het is een tijdje geleden dat jullie van ons een nieuwsbrief hebben ontvangen. In deze nieuwsbrief informeren we graag over de ontwikkelingen in de sector Groothandel Groenten en Fruit (GGF). Ook stelt de nieuwe CNV bestuurder zich graag even aan jullie voor.

Uitwerking onderhandelingsresultaat 2022

Afgelopen maanden waren wij samen met de andere vakbonden en werkgevers bezig met de uitwerking van het onderhandelingsresultaat van maart 2022.

Tijdens de vorige cao onderhandelingen is afgesproken dat er een pilot  "Slim en gezond roosteren" wordt uitgevoerd. Werkgevers hebben verzocht om een pilot omdat zij aangeven dat in sommige bedrijven steeds meer gewerkt zal worden in de weekenden en avonden. Vanwege de veranderde economie en wensen van afnemers voelen sommige bedrijven de behoefte om anders te roosteren. Vakbonden vinden het belangrijk dat er geen nadelige gevolgen zijn voor werknemers als gevolg van veranderende roosters. CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat iedereen gezond zijn werk kan doen. Zwaar werk verdiend een eerlijke compensatie, in tijd en geld. Als bedrijven dit najaar deelnemen aan de pilot zal CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden in contact treden met de leden in deze betreffende bedrijven. 

De cao partijen hebben dit jaar afgesproken om de huidige cao GGF tekst te hertalen. Dit betekent dat werkgevers en vakbonden samen de cao teksten aanpassen om het beter leesbaar te maken. We willen ervoor zorgen dat de cao eenvoudiger is om te begrijpen.

Algemeen verbindend verklaren cao GGF 2022

In maart bereikten de vakbonden en werkgevers een akkoord over de nieuwe cao. De looptijd van de huidige cao is 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. De cao GGF van 2022 is echter nog niet ‘algemeen verbindend verklaard’ (AVV). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan een cao algemeen verbindend verklaren. Nadat het ministerie besluit dat de cao AVV is, zijn alle werkgevers in de sector wettelijk verplicht om zich aan de bepalingen in de cao te houden. Omdat dit voor de huidige cao GGF 2022 nog niet het geval is, houden sommige werkgevers zich wel aan de cao en anderen niet. Het ministerie SZW is momenteel bezig om de nieuwe cao tekst te beoordelen, we hopen dat zij binnen enkele weken zorgen dat het ‘algemeen verbindend verklaard’ wordt.

Mocht jij of je collega’s hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op.

Inzet voor nieuwe cao GGF 2023

De huidige cao GGF loopt 1 januari 2023 af. Dit najaar starten de onderhandelingen van de nieuwe cao.

  • De hogere energieprijzen en inflatie raakt iedereen. Vanwege de bijzondere economische omstandigheden zal het dit jaar nog meer van belang zijn om een rechtvaardige loonstijging af te spreken. Dit jaar zullen we daarom inzetten op centen in plaats van procenten. CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat iedereen in de sector vooruit gaat en ook de lage salarisschalen voldoende verdienen om rond te komen.

  • In de huidige cao is geen reiskostenvergoeding opgenomen en als medewerkers die toch krijgen, is deze vaak niet kostendekkend. CNV Vakmensen wil voorstellen om in de cao op te nemen dat alle woon-werkverkeer kilometers gecompenseerd worden met € 0,21 per kilometer. Dit bedrag mogen werkgevers vanaf 1 januari 2023 belastingvrij vergoeden.

  • Algemeen is het gebruik van flexibele contracten in Nederland te ver doorgeschoten. Vooral onder jongeren en praktisch opgeleiden is het aantal flexibele contracten afgelopen jaren gestegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om contracten voor bepaalde tijd die elkaar opvolgen, nul-urencontracten, uitzendwerk, of payrolling. Nu zien we dat het steeds moeilijker is voor bedrijven om goed personeel te vinden en vast te houden. We willen in de nieuwe cao graag afspraken maken dat de bedrijven gestimuleerd worden meer mensen in (vaste)dienst te nemen.

  • Vorig jaar hebben de bonden met werkgevers afgesproken dat de salarisschaal voor 18 jarigen wordt geschrapt. CNV Vakmensen zou graag zien dat ook de andere salarisschalen voor jongeren jonger dan 21 jaar worden geschrapt uit de cao. Dit betekent dat het salaris niet meer gebaseerd is op je leeftijd. Ons uitgangspunt is gelijk loon voor gelijk werk.

  • CNV Vakmensen vind het belangrijk dat er een goede balans is tussen werk en privé. We vinden het belangrijk om afspraken te maken over hybride werken. Dit betekent dat voor de functies waarin het mogelijk is zowel thuis als op kantoor gewerkt kan worden. Om dit mogelijk te maken willen we eerlijke spelregels in de nieuwe cao opnemen.

Oproep

Welke andere punten zou jij graag willen veranderen in de nieuwe cao 2023?
We horen heel graag van jou of je collega’s. Mocht je input willen leveren voor de nieuwe cao dan is het van belang om voor 5 oktober 2022 contact op te nemen.

Nieuwe bestuurder: Mirjam van Leussen

Afgelopen jaren was Arie Kasper jullie vakbondsbestuurder. Jullie konden altijd bij hem terecht met vragen over jullie werk of de cao. Dit jaar draagt Arie zijn werk in de cao GGF over aan een nieuwe vakbondsbestuurder, Mirjam van Leussen. Zij zal samen met CNV kaderlid Dinant Sterrenberg de onderhandelingen voeren voor de nieuwe cao GGF. Zij hoort graag van jullie wat er wel en niet goed gaat op jullie werk. Mirjam zal komende tijd bij een aantal bedrijven langs komen om kennis te maken met jullie en de sector beter te leren kennen.

Je kunt bellen, appen of emailen met Mirjam. Als je input hebt voor de nieuwe cao, of nader kennis willen maken of andere vragen hebt, zij is bereikbaar via:

Mirjam van Leussen
M. 0628866597
E. m.vanleussen@cnvvakmensen.nl