Al het nieuws

Leden wijzen cao-eindbod Refresco af

Zoals jullie weten hebben jullie de afgelopen week kunnen stemmen op het eindbod voor de cao Refresco Bodegraven. Wij hebben de stemmen geteld en geconstateerd dat jullie met grote meerderheid het eindbod afwijzen. Uit de reacties maken wij op dat jullie het loonbod te laag vinden ten opzichte van de huidige inflatie. Daarnaast geven jullie aan actie te willen voeren om dit eindbod op dat punt te verbeteren.

De uitslag is als volgt:

FNV Voedingsindustrie           15% stemt voor           85% stemt tegen

CNV Vakmensen                    22% stemt voor          78% stemt tegen

Bij beide vakbonden is het aantal stemmen representatief en aanmerkelijk meer als gebruikelijk.

Hoe verder:
Wij hebben jullie werkgever van de uitkomst op de hoogte gebracht. Deze beraad zich hierop momenteel. Wij hebben besloten om alvast een ledenraadbijeenkomst vast te leggen. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen wij bepalen welk karakter deze ledenbijeenkomst krijgt.

Ledenbijeenkomsten donderdag 2 juni

Sessie 1 om 14.00 uur
Sessie 2 om 15.15 uur
Sessie 3 om 22.00 uur

Vraag je collega's om lid te worden van CNV Vakmensen. Dan kunnen ze ook meestemmen en meedoen.

Mede namens de kaderleden, Peter Neuteboom, Edwin van Wilgen, Aris Bus en Murat Senyurek

Mark Klunder  en Servet Ozbakan, FNV
Mirjam van Leussen en Roel van Riezen, CNV Vakmensen

r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
06 51 60 20 34