Leden stemmen in met verbeterde eindbod cao Smilde Ferbine

De meerderheid van de CNV Vakmensen leden werkzaam bij Royal Smilde heeft ingestemd met het verbeterde eindbod van werkgever. De instemming was niet van harte, na een eerdere afwijzing van het eindbod zijn jullie nu akkoord gegaan met dit verbeterde bod van 1000 euro eenmalig extra. We hebben dus wel wat bereikt. Voor 2023 moeten we echt samen aan de slag voor de nieuwe betere cao!

Vervolg cao

Doordat jullie het verbeterde eindbod geaccepteerd hebben, komt er een cao. We bespreken de cao-teksten met de werkgever en delen ze met jullie. De bijlage met het eindbod heb ik nogmaals toegevoegd. Heb je vragen, dan kun je mij altijd mailen of op stel ze op onze speciale Smilde cao-pagina! 

Proces

Het proces om tot een cao te komen, verliep niet soepel. We hebben samen met onze collega-bond bijeenkomsten gehouden. Helaas was de opkomst niet groot. We hebben een enquête gehouden met de vraag wat jullie wilden. Aan de hand daarvan is een voorstellenbrief gemaakt. Daarna hebben we met werkgevers onderhandeld. Het eerste eindbod hebben jullie verworpen, daarna is er een verbeterd bod gekomen. Dat hebben we dus wel bereikt. Maar er is uiteindelijk niet uitgekomen wat jullie wilden. De compensatie voor de inflatie is niet bereikt. Wel is er dus nog een eenmalige uitkering van 1000 euro gekomen.

Te weinig mensen betrokken

Er was onder het personeel te weinig betrokkenheid om tot een echt goede cao te komen. Het aantal CNV-leden dat op de georganiseerde bijeenkomsten kwam en  ook meedeed was gering. Onze collega-bond is groter maar ook daar was de betrokkenheid niet voldoende. realiseer je dat als er meer collega's lid zijn, jouw invloed ook groter is. 
Al met al is dit een punt van grote zorg. Als werknemers niet betrokken zijn en samen willen werken voor een betere cao, dan is de kans dat hun wensen worden vervuld veel kleiner. Dat is gebleken.

Samen sterker in 2023

De suggestie van collega's dat we dan in de zomer maar meer moeten gaan eisen is zonder daadwerkelijke betrokkenheid van werknemers niet realistisch. Mijn oproep aan jullie is om het gesprek aan te gaan met collega's over dit cao-resultaat. Spreek hierover met elkaar. Probeer mensen mee te krijgen en maak ze lid.

Speciale actie

Lid worden kost maar 20,23 euro voor de eerste 6 maanden. En dan heb je dus recht om over de cao mee te praten en te stemmen, je krijgt hulp bij arbeidsgerelateerde kwesties, bij aangifte van je belasting, je hebt een gezinsrechtsbijstand en je doet samen met je collega's mee aan een betere cao etc. Dit is echt noodzakelijk, want de inflatie is en blijft hoog. Je kunt dus steeds minder kopen met jouw verdiende euro's. Sluit je aan | CNV Vakmensen

Als jij iemand aanbrengt krijg je een cadeaubon van 20 euro. Member Get Member - Bestaande leden november 2022 - cnv-ledenwerven.nl

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.
Ander optie: bel of mail met Roderik Mol, gegevens staat hieronder.

Roderik Mol
Bestuurder CNV vakmensen
M 06-20 4718 90
E  r.mol@cnvvakmensen.nl