Laatste eindbod Euroma massaal weggestemd door werknemers

Het grootste deel van de stemmers heeft geen goed woord over voor het eindbod van Euroma. Maar liefst 70 procent laat in heldere taal weten dat de werkgever hier niet mee weg mag komen.

"Er wordt niet goed geluisterd naar de werknemers en dat gevoel heerst iedere keer bij cao-onderhandelingen. Ook al gaat het nu goed met Euroma financieel is dat niet tot uiting gekomen richting personeel." Duidelijke taal van de werknemers richting hun werkgever. En dat blijkt ook eens te meer bij de stemming over het laatste loonbod.

Verkeerde keelgat

Euroma blijft aansturen op een tweejarige cao met 4 procent loonsverhoging per 1 januari 2024 en 3 procent per 1 juli 2024. Voor 2025 wil Euroma helemaal geen loonsverhoging afspreken. Dat magere bod schiet veel CNV-leden wederom in het verkeerde keelgat. 

Hoe nu verder?

We hebben aan de directie van Euroma per brief laten weten dat onze leden in meerderheid het eindbod hebben afgewezen. Ook hebben we gevraagd of ze weer met ons in gesprek willen voor een beter loonvoorstel. Dat antwoord verwachten we volgende week. Afhankelijk van de reactie beraden we ons op verdere stappen en eventuele acties.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:
Cao Koninklijke Euroma | CNV Vakmensen - Voeding | CNV Vakmensen

Auke Wietze Bosma
M +31 6 8192 0453
a.bosma@cnvvakmensen.nl