Hoe gaat het bij Marfo?

Komende week heeft CNV Vakmensen een gesprek met de (nieuwe) directie van Marfo. Daarin spreken we over de huidige stand van zaken binnen het bedrijf en de financiële ontwikkelingen. Dit gesprek hadden we al eerder gepland vanwege de onrustige cao onderhandelingen midden vorig jaar. Maar door het vertrek van de directeur en de onrust daaromheen is zo’n gesprek enkele keren door Marfo afgezegd. Zijn er onderwerpen die we (vertrouwelijk) aan de orde moeten stellen?

Cao onderhandelingen 2023
Het afgelopen jaar zijn de cao onderhandelingen moeizaam verlopen. Ondanks de aantrekkende economie en de positieve ontwikkelingen van de financiële cijfers was Marfo maar bereid om een beperkte loonsverhoging met ons af te spreken. Lang niet genoeg om de inflatie te compenseren. De teleurstelling hierover bij jullie was groot maar uiteindelijk hebben we in samenspraak met de (kader)leden het laatste eindbod van de directie geaccepteerd.

Probleem salarisgebouw
Toentertijd hadden we als CNV de directie al aangegeven dat er een probleem zit in de huidige cao. De lagere salarisschalen en jeugdlonen voldoen (gedeeltelijk) niet meer aan de wettelijke voorschriften rondom het minimumloon (WML). Dit WML is de afgelopen maanden behoorlijk gestegen. Ondanks diverse toezeggingen dat Marfo met ons hierover in 2023 in gesprek zou gaan is dit niet gebeurd. Begin januari jongstleden kregen we echter een voorstel van Marfo waarbij we werden gevraagd om hier zo snel mogelijk mee akkoord te gaan. Dit overviel ons. We hebben nog geprobeerd, in overleg met de kaderleden, om het voorstel te verbeteren. Het probleem is namelijk dat er door het voorstel nauwelijks nog (financieel) verschil zit in de stappen die je kunt maken in die laagste salarisschaal. Helaas zijn we hierover met Marfo niet tot een akkoord gekomen. Dit betekent dat we dit als één van de eerste punten tijdens de aankomende cao onderhandelingen op de agenda zullen zetten.

Andere ontwikkelingen
Er is een nieuwe Ondernemingsraad (OR) gestart met daarin 6 collega’s. CNV Vakmensen juigt dit van harte toe. Een goed functionerende OR zorgt voor een goed functionerend bedrijf. CNV Vakmensen hoopt en verwacht een mooie samenwerking aan te gaan. Vakbonden en OR kunnen elkaar versterken om zo de positie van de medewerkers te verbeteren.
Zoals bekend is het op directieniveau onrustig geweest. Komende week ontmoeten we de nieuwe directeur voor het eerst.

Zaken die wij aan de orde moeten stellen?
CNV Vakmensen komt op voor jullie belangen en brengt zaken (vertrouwelijk) aan de overlegtafel met jullie werkgever ter sprake. Zijn er onderwerpen waarvan je wilt dat die besproken worden, neem dan contact op met de CNV kaderleden of met mij.

Komende cao onderhandelingen
De huidige cao bij Marfo loopt tot en met 30 juni aanstaande. Zoals vorig jaar is gebleken is het van het grootste belang dat we als delegatie van het CNV voldoende sterk staan. Dat kan alleen al we voldoende leden hebben. Hoe meer leden hoe sterker we staan. Vraag je ongeorganiseerde collega dus om lid te worden van het CNV. De eerste 6 maanden kost dit het nieuwe lid €24,- en als aanbrenger levert dat jou ook een extraatje op. Klik op bijgaande link voor meer info. Sluit je aan | CNV Vakmensen - Vakmensen | CNV Vakmensen

Vragen, opmerkingen, input voor de gesprekken en/ of onduidelijkheden?
Neem contact op met CNV kaderleden Arnold Bos, Eugène Harder en/ of ondergetekende.

Marten Jukema
CNV Vakmensen
m.jukema@cnvvakmensen.nl
06-13204112