Groot gat tussen cao voorstellen vakbonden en SDOZR

Op 11 september hebben CNV Vakmensen, FNV en SDOZR verder onderhandeld over een nieuwe cao. Ook dit overleg verliep in goede sfeer, maar inhoudelijk zitten partijen nog te ver uit elkaar. Daarom gaan we 20 september opnieuw aan tafel om het gat proberen te overbruggen.

Waar het vorige cao overleg geëindigd was zonder concreet loonbod van SDOZR, begon dit overleg met tegenvoorstellen en een concreet percentage loonsverhoging van SDOZR op de voorstellen van de vakbonden. Waar de vakbonden met de voorstellen richten op duurzame inzetbaarheid om verlichtingen door te voeren voor het personeel, kwam SDOZR met voorstellen die naar onze mening het werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd alleen maar verzwaren. Kortom, tegengestelde voorstellen. Daarnaast biedt jullie werkgever een procentuele loonsverhoging per 1 oktober 2023 aan van 7% voor een cao van 12 maanden. 

We hebben uitgebreid gesproken over de tegenvoorstellen van SDOZR en het loonbod van 7%. Jullie, de leden van de vakbonden, hebben voorafgaand aan de cao onderhandelingen jullie input gegeven en hebben heel duidelijk aangegeven dat 7% gewoonweg te laag is. Dit hebben wij ook zo teruggegeven aan jullie werkgever. Bovendien zijn de versoberingen die SDOZR voorstelt onacceptabel gezien de huidige werkdruk en het vele overwerk. Wij verwachten van jullie werkgever andere voorstellen en oplossingen om de werkdruk en overwerk te verminderen. 

Het is zaak dat SDOZR zo snel mogelijk nieuw personeel aanneemt om de huidige werkdruk bij het bestaande personeel te verlagen en dit kan onder andere door een aantrekkelijke cao te hebben. Daarom houden wij onder andere vast aan onze voorstellen om met volledig behoud van loon de eerste 9 weken ouderschapsverlof op te kunnen nemen, extra vakantiedagen te laten opbouwen vanaf 50 jaar (ipv de huidige 55 jaar) en de huidige bonusregeling te vervangen door een vaste eindejaarsuitkering van 4%. Maar er liggen nog meer onderwerpen op tafel waar nog geen akkoord op bereikt is, waaronder de structurele loonsverhoging.

Tijdens het volgende cao overleg op 20 september zal meer duidelijkheid komen of het gat tussen SDOZR en de vakbonden gedicht kan worden. Uiteraard houden we jullie daarover op de hoogte. Het cao proces is te volgen op onze website: Cao Sime Darby Oils | CNV Vakmensen

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV en CNV Vakmensen,

Walter Looman, kaderlid FNV
Nermin Hrnjcic, kaderlid FNV
Cem Lacin, bestuurder FNV

Henk Born, kaderlid CNV
Erik Kouwenberg, kaderlid CNV
Diana Kraan, bestuurder CNV
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error