Flinke stappen gezet tijdens Aviko cao-overleg 17 november 23

Volgend op het gehouden cao-overleg op 17 november 23 tussen Aviko en vakbonden zijn er flinke stappen gezet voor een nieuwe cao 2024.

Hieronder kunt de voorstellen van Aviko zien en lezen. Verbetering van het inkomen structureel van ongeveer 8% volgens Aviko. 80-90-100% regeling ook voor dagdienstmedewerkers en vele andere zaken. Lees bijgaand verslag door en geef uw commentaar via de cao-pagina. Op 4 december praten we verder met Aviko, er kan dan een cao resultaat ontstaan!

Loongebouw, winstdeling en indexatie

Aviko heeft aangegeven deze 3 onderdelen als totaalpakket te behandelen en voor te stellen aan de vakbonden

Loongebouw

Aviko heeft voorgesteld om de loonschalen 2 tot en met 7 met 1 trede uit te breiden per ingang nieuwe cao, hetgeen gemiddeld een verbetering zou betekenen van 3.1% voor de individuele werknemer, ongeveer 65% van de werknemers zit op de eindtrede van zijn loonschaal. De overige werknemers krijgen uiteraard hun normale trede verhoging. Over deze nieuwe loonschaal met verhogende trede gaat de indexatie per ingang van de nieuwe cao.
Aviko heeft voorgesteld om de loonschalen 8 en 9 uit te breiden met de AMT tredes, 3 stuks en de huidige AMT's in te bouwen. Dit geeft meer perspectief en de nieuwe tredes zijn pensioengevend en worden verhoogd met de loonindex.

Winstdeling

Aviko heeft aangegeven dat zij graag de winstdelingsregeling wil vervangen voor een vaste structurele loonelement, namelijk een 14 betalingsperiode die met het loon van periode 13 wordt uitbetaald elk jaar. Deze extra periode-loon heeft een waarde van 7.7% en hierover wordt ook pensioen opgebouwd. Aviko geeft aan dat de waarde van de winstdelingsregeling de afgelopen 5 jaar 4.63% is geweest, de regeling erg complex is en volgens Aviko niet bij draagt een extra motivatie van de medewerkers.. Voor het jaar 2024 zou dan het volgende plaatje ontstaan; voorjaar 2024 betaling van de eventuele winstuitkering over 2023 en einde 2024 de eerste betaling van de 14e periode.
Indexatie van de lonen per periode 1 2024
Aviko stelt voor om de lonen te verhogen met 2%

Opgeteld zou volgens Aviko de lonen in 2024 met 8.2% stijgen (3.1 extra trede, 3.1% winstuitkering en 2% indexatie=8.2%)

Kleinere punten

Reiskostenvergoeding naar 0.23 cent per km met max 250 euro netto
Bijdrage regeling ziektekosten met 7.50 euro per periode omhoog naar 27.50 euro
RVU wordt voortgezet als ook na 2025 blijft bestaan
Afkoop regeling telefoonvergoeding
Uitbreiding verlof bij overlijden(rouwverlof)

CNV zal deze en andere voorstellen bespreken met de CNV CAO commissie op 27 november as om 19.00 via een teamsmeeting, wilt U hieraan deelnemen laat dit dan weten aan ondergetekende p.deridder@cnvvakmensen.nl en sturen we U een uitnodiging
OP 4 december praten we verder

cao-online

Laat van je horen op de cao-pagina. Je kunt daar je vragen stellen en altijd reageren. Ook jouw collega die (nog) geen lid is! Jouw cao-pagina Peter de Ridder en Jeroen Derksen
CNV Vakmensen
06-51601997