Al het nieuws

Er is een nieuwe cao McCain!

Afgelopen periode hebben jullie kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat McCain voor jullie cao. Na de sluitingsdatum voor het stemmen, zijn de stemmen geteld.

Afgelopen periode hebben jullie kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat McCain voor jullie cao. Na de sluitingsdatum voor het stemmen, zijn de stemmen geteld.

Uitslag stemming:
De uitslag van de stemming is als volgt. 90% van de leden bij FNV voedingsindustrie stemt in met het onderhandelingsresultaat en bij CNV Vakmensen stemt 100% in. Daarmee hebben we een nieuwe cao bereikt en dit hebben wij ook aan jullie werkgever medegedeeld. Wij zijn blij met de uitkomst van de stemming en jullie betrokkenheid bij het cao-traject.

De belangrijkste afspraken in het kort:
  • Looptijd van 24 maanden;
  • Loonsverhoging: 2% per 1 januari 2022 en 3% per 1 januari 2023;
  • De pensioenafspraak zware beroepen wordt collectief opgenomen in de cao voor ploegendienst medewerkers. Alle andere cao-medewerkers kunnen na overleg en instemming van jullie werkgever gebruik maken van de regeling;
  • De ploegentoeslag is op dit moment niet volledig pensioengevend. Er is afgesproken dat het vanaf 1 januari 2022 wel volledig pensioengevend wordt.
De volledige besluitenlijst is bijgevoegd.

Vragen, opmerkingen, lid worden
Heb je nog vragen, opmerkingen of wil jij of een collega lid worden, benader dan één van onze kaderleden.

CNV Vakmensen
Mede namens jullie kaderleden: Raijmond Snaaijer en Erik Nagel
Münire Manisa, bestuurder CNV Vakmensen

Downloads