Eindbod door Tate&Lyle bij de cao-onderhandelingen. Stem nu!

Op 27 maart 2024 waren er twee ledenvergaderingen bij Tate&Lyle voor de leden van het CNV. In deze ledenvergaderingen is het eindbod en de situatie daaromtrent toegelicht. In deze nieuwsbrief nogmaals een korte samenvatting en instructies hoe je kan stemmen.

Eindbod

Tate&Lyle heeft een eindbod neergelegd. Zij zijn niet bereid om nog een ander aanbod te doen, waarmee wij nu uit onderhandeld zijn. Hieronder de belangrijkste punten uit het eindbod.

Looptijd

De looptijd van de cao is 24 maanden.

Salaris

 • 7% loonsverhoging boven APC
 • met een looptijd van 2 jaar
 • de loonsverhoging is daarbij verdeeld met een verhoging van:
 • 2% per 1 april 2024
 • 2% per 1 oktober 2023
 • 3% per 1 april 2025

Overige secundaire voorwaarden:

 • Voortzetting RVU zonder overige voorwaarden
 • Rooster 4x9 per 1 januari 2025, voorwaarden worden nog uitgewerkt
 • Verlofdag bij 12,5 jaar huwelijksherdenking
 • Stagevergoeding van 500 euro

Wij hebben geen overeenstemming over de volgende punten uit onze voorstellen brief:

 • 5 mei extra feestdag
 • Indexatie feestdagtoeslag
 • Extra rouwverlof zonder vaste minimale ondergrens
 • Uitbreiding feestdagtoeslag (van 24 naar 32 uur)
 • Weekendtoeslag voor de 5 ploegendiensten

Extra wijziging pensioen artikel

Tate&Lyle heeft ook eenzijdig besloten om toch een wijziging van het pensioenartikel in de cao te wijzigen. Wij waren overeengekomen niets te wijzigingen hierin. Maar Tate&Lyle heeft besloten dit toch in het eindbod op te nemen. Het gaat om het volgende artikel:

Jaarlijkse opbouw ouderdomspensioen  

Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bedraagt voor 2024 -met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.08- 1,474% van de pensioengrondslag.

Kort gezegd komt het er hier op neer dat er een verminderd percentage aangaande de jaarlijkse opbouw ouderdomspensioen is. In de cao op dit moment is het namelijk: 1,70%.

Advies aan CNV-leden

CNV Vakmensen geeft een negatief stemadvies aan zijn leden omdat het volgens ons een te laag bod is gezien de salarisverhoging die Tate&Lyle biedt. Daarnaast waren er enkele punten zoals de indexatie feestdagtoeslag, uitbreiding feestdagtoeslag en extra rouwverlof waar wij overeenstemming over hadden. In het eindbod zijn deze voorwaarden eenzijdig geschrapt door Tate&Lyle.

Wat zijn de gevolgen van een stem tegen?

Hierbij is het belangrijk om mee te nemen dat een stem tégen een eindbod niet een stem vóór stakingen of acties is. Het is enkel een krachtig signaal vanuit de medewerkers dat het huidig bod onvoldoende is. Veelal betekent dit dan ook dat wij weer om de tafel zullen gaan met de werkgever voor een verbeterd bod.

Stem uitbrengen

Je zal na deze nieuwsbrief nog een nieuwsbrief ontvangen met een stemlink! De stemming is geopend tot en met donderdag 4 april 2024.

Whatsapp groep Tate&Lyle

Wil je nou volledig up to date blijven over de ontwikkelingen bij Tate&Lyle en in het bijzonder nu over de cao-onderhandelingen? Meld je dan aan voor de Tate&Lyle Whatsapp groep! Whatsapp mij op 06-81920379 en ik zal je eraan toevoegen.
Dit zal mij en CNV Vakmensen helpen om jullie te kunnen vertegenwoordigen en snel te kunnen schakelen. Ook is het prettig om elkaar snel op de hoogte te kunnen houden bij eventuele ontwikkelingen.

De cao online

Iedereen kan meepraten op de cao-pagina van Tate&Lyle, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Dit is ook voor je collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten. Meer informatie over de cao van Tate & Lyle kun je vinden op jouw cao-pagina.

Vragen, opmerkingen, lid worden

Heb je nog vragen, opmerkingen, laat het ons weten! Ben je blij met ons? Je kunt ons helpen om nog meer mensen blij te maken, zoals een nog niet georganiseerde collega. Een nieuw lid aanmelden gaat heel eenvoudig, en je krijgt er zelf ook nog iets moois voor terug. Ga voor informatie en voorwaarden naar CNV leden werven. www.cnv-ledenwerven.nl

Samen staan we sterker!

Tossif Alvi
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 8192 0379
t.alvi@cnvvakmensen.nl

Downloads